Marita Eskes
Senior onderwijsadviseur en auteur
Expertis Onderwijsadviseurs

Marita Eskes

Marita Eskes heeft gewerkt als leerkracht, leescoördinator en remedial teacher in het basisonderwijs. Ze hielp leerlingen om hun leesvaardigheid te vergroten en het plezier in lezen weer terug te vinden. Inmiddels is Marita senior adviseur taal/lezen bij Expertis Onderwijsadviseurs en auteur van het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’ (Uitgeverij Pica). Marita deelt vol passie haar praktijkervaringen met de scholen die ze begeleidt en helpt hen om kennis uit onderzoek naar de werkvloer te vertalen.

Expertise: taal/lezen, didactiek, basisonderwijs

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Hoge verwachtingen dragen bij aan het realiseren van goed leesonderwijs. Toch hebben scholen met vergelijkbare populaties wisselende leesresultaten: opbrengsten verschillen sterk. Dat hoge verwachtingen hebben ertoe doet, weten we. Maar wat doen die goede scholen dan, waar opbrengsten (meer dan) op orde zijn?

In deze workshop word je allereerst door Marita Eskes meegenomen in het belang van een eerlijke kans en in goed leesonderwijs. Er is aandacht nodig voor technisch lezen, maar minstens zo belangrijk is de aandacht voor begrijpend lezen. Leerlingen hier veel bij laten spreken en schrijven is van belang, evenals het werken aan woordenschat en kennisopbouw.

Vervolgens nemen twee leraren van basisschool De Zeven Gaven in Utrecht je op inspirerende wijze mee in hoe zij in de praktijk vormgeven aan goed begrijpend leesonderwijs, gecombineerd met kennisopbouw. Dit verhaal verdient het verteld te worden. Wat leerlingen daar kunnen, kunnen jouw leerlingen ook. Kom je luisteren?

Podcast

Omschrijving

Goed leren lezen is een belangrijke basisvaardigheid. Elke leerling verdient het om dit goed aangeleerd te krijgen. Lezen opent je wereld: het geeft toegang tot het kunnen lezen van boeken en dus het opdoen van kennis. Helaas zijn er nog (te) veel leerlingen die de vaardigheid onvoldoende beheersen bij het verlaten van de basisschool. Terwijl vloeiend kunnen lezen een belangrijke sleutel is tot leesbegrip. Hoe werk je hier op effectieve wijze aan op de basisschool en wat kun je eventueel doen voor risicolezers?

Elke leerling kan namelijk leren lezen. Ze verschillen soms in de tijd en oefening die nodig is om dit goed te leren. Door hoge verwachtingen te hebben, duidelijke doelen te stellen, preventief te werk te gaan en effectieve lessen en interventies in te zetten kunnen we elke leerling een geletterde toekomst bieden.

Inhoud:
– Doorlopende leeslijn
– Vloeiend lezen
– Effectieve leeslessen
– Omgaan met risicolezers

Preview

Omschrijving

Het aantal leerlingen met leesproblemen stijgt al jaren. Tijd om daar iets aan te veranderen! We weten uit onderzoek wat werkt om leerlingen functioneel geletterd de basisschool te doen verlaten. In deze lezing wordt u meegenomen in het belang van geletterdheid en hoe de weg naar vloeiend lezen eruitziet. Op basis van wetenschappelijke inzichten hoort u wat we verstaan onder technisch leesonderwijs en hoe we dit leerlingen goed kunnen leren. Ook wordt besproken hoe de leestechniek zich verhoudt tot de leesmotivatie. Bent u nieuwsgierig hoe u morgen al aan de slag kunt met dit thema? Of u nu (toekomstig) leerkracht bent, intern begeleider, leescoördinator of schoolleider: van harte welkom.

Ga naar de bovenkant