Onderwijsadviseur, auteur en spreker
Oprichter Gewoongoedlesgeven.nl

Marita Eskes

Marita Eskes is onderwijsadviseur, auteur en spreker. Hiervoor heeft zij gewerkt als leraar, leescoördinator en remedial teacher in het basisonderwijs. Marita weet scholen op inspirerende wijze te begeleiden naar nóg beter leesonderwijs, waarbij ze vakinhoudelijke kennis koppelt aan didactische kennis: deze zaken gaan hand in hand. Hierbij vertaalt ze wetenschappelijke inzichten naar het handelen op de werkvloer.

Zij schreef zowel ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn‘ (2020) als ‘Begrijpend lezen in een doorlopende lijn‘ (2023). Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en werken aan gelijke kansen in het onderwijs!

Expertise: taal/lezen, didactiek, basisonderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

Leerlingen in Nederland hebben steeds meer moeite om een complexe tekst te doorgronden. Ondertussen worden teksten steeds gefragmenteerder en komen leerlingen nauwelijks in aanraking met kwalitatief goede en kennisrijke teksten. Bovendien is begrijpend lezen op veel scholen nog steeds een ‘vak apart’. Door met leerlingen weer betere teksten te lezen over een thema waar langdurig aan wordt gewerkt, verwerven leerlingen meer kennis én wordt kennis beter onthouden. Lezen en kennis verwerven gaan hand in hand! Maar hoe zorg je dan voor een goede instructie binnen de lessen tekstbegrip bij de teksten die je met je collega’s zorgvuldig hebt geselecteerd?

In deze workshop leer je hoe je instructie opbouwt binnen een les tekstbegrip. Je leert eerst kijken naar het overkoepelende geheel: wat wil je dat leerlingen leren, onthouden, kunnen beschrijven of uitleggen? Dat noemen we een situation-model. Vanuit daar geef je de instructie vorm. Een workshop vol praktische handvatten. Wees welkom!

,

,

Omschrijving

Hoge verwachtingen dragen bij aan het realiseren van goed leesonderwijs. Toch hebben scholen met vergelijkbare populaties wisselende leesresultaten: opbrengsten verschillen sterk. Dat hoge verwachtingen hebben ertoe doet, weten we. Maar wat doen die goede scholen dan, waar opbrengsten (meer dan) op orde zijn?

In deze workshop word je allereerst door Marita Eskes meegenomen in het belang van een eerlijke kans en in goed leesonderwijs. Er is aandacht nodig voor technisch lezen, maar minstens zo belangrijk is de aandacht voor begrijpend lezen. Leerlingen hier veel bij laten spreken en schrijven is van belang, evenals het werken aan woordenschat en kennisopbouw.

Vervolgens nemen twee leraren van basisschool De Zeven Gaven in Utrecht je op inspirerende wijze mee in hoe zij in de praktijk vormgeven aan goed begrijpend leesonderwijs, gecombineerd met kennisopbouw. Dit verhaal verdient het verteld te worden. Wat leerlingen daar kunnen, kunnen jouw leerlingen ook. Kom je luisteren?

Podcast

Omschrijving

Goed leren lezen is een belangrijke basisvaardigheid. Elke leerling verdient het om dit goed aangeleerd te krijgen. Lezen opent je wereld: het geeft toegang tot het kunnen lezen van boeken en dus het opdoen van kennis. Helaas zijn er nog (te) veel leerlingen die de vaardigheid onvoldoende beheersen bij het verlaten van de basisschool. Terwijl vloeiend kunnen lezen een belangrijke sleutel is tot leesbegrip. Hoe werk je hier op effectieve wijze aan op de basisschool en wat kun je eventueel doen voor risicolezers?

Elke leerling kan namelijk leren lezen. Ze verschillen soms in de tijd en oefening die nodig is om dit goed te leren. Door hoge verwachtingen te hebben, duidelijke doelen te stellen, preventief te werk te gaan en effectieve lessen en interventies in te zetten kunnen we elke leerling een geletterde toekomst bieden.

Inhoud:
– Doorlopende leeslijn
– Vloeiend lezen
– Effectieve leeslessen
– Omgaan met risicolezers

Preview

Omschrijving

Het aantal leerlingen met leesproblemen stijgt al jaren. Tijd om daar iets aan te veranderen! We weten uit onderzoek wat werkt om leerlingen functioneel geletterd de basisschool te doen verlaten. In deze lezing wordt u meegenomen in het belang van geletterdheid en hoe de weg naar vloeiend lezen eruitziet. Op basis van wetenschappelijke inzichten hoort u wat we verstaan onder technisch leesonderwijs en hoe we dit leerlingen goed kunnen leren. Ook wordt besproken hoe de leestechniek zich verhoudt tot de leesmotivatie. Bent u nieuwsgierig hoe u morgen al aan de slag kunt met dit thema? Of u nu (toekomstig) leerkracht bent, intern begeleider, leescoördinator of schoolleider: van harte welkom.

Omschrijving

Problemen met technisch lezen veroorzaken geregeld problemen op het gebied van begrip. De Inspectie van het Onderwijs liet in april 2019 zien dat bijna de helft van alle scholen niet in staat is om een adequaat aanbod voor risicolezers te realiseren. Er is dan ook meer aandacht nodig voor effectief technisch leesonderwijs op de basisschool. Een goede doorlopende lijn, heldere doelen, een stevige basisaanpak én aandacht voor risicolezers helpen bij het realiseren van effectief technisch leesonderwijs. Deze zaken zullen dan ook aan bod komen tijdens de workshop. U gaat naar huis met didactische tips voor in de klas. Ook als ib’er, taal-/leescoördinator of vanuit een andere rol in het po krijgt u ideeën om het onderwijs in technisch lezen te optimaliseren. Samen gaan we voor sterk leesonderwijs in de hele basisschool!

Omschrijving

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het essentieel dat leerlingen leren omgaan met (complexe) teksten, zowel voor schoolsucces als ook in de sociale omgeving. Close Reading is een evidence based aanpak voor het begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs. De aanpak draagt bij aan beter tekstbegrip en verbetert de leesmotivatie van leerlingen. Close Reading komt uit Amerika (Fisher & Frey), inmiddels is deze aanpak vertaald naar de Nederlandse situatie. In september verscheen het boek ‘Close Reading: werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’ en verschillende scholen werken inmiddels met succes vanuit deze aanpak.

Bij Close Reading staat de tekst centraal: dit kan een prentenboek zijn, een informatieve tekst, een reclametekst, verhalende tekst of interview. Kenmerken van Close Reading zijn onder andere herhaald lezen, interactie over de tekst, variatie in tekstaanbod en het stellen van tekstgerichte vragen die leiden tot dieper tekstbegrip. Goed begrijpend luisteren of lezen is meer dan het toepassen van een strategie. In deze workshop maakt u kennis met Close Reading en gaan we in op tekstgerichte vragen: wat zijn het, hoe formuleer je ze en waar leiden goede tekstgerichte vragen toe? Theorie en praktijk worden verbonden.
Nieuwsgierig en alvast iets lezen: https://bit.ly/2xxTyH8.

Omschrijving

Close Reading is een aanpak voor het begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs. De aanpak draagt bij aan beter tekstbegrip én de motivatie van leerlingen. Close Reading komt uit Amerika (Fisher & Frey) maar inmiddels zijn er ook scholen in Nederland die vanuit deze aanpak werken. Bij Close Reading staat de tekst centraal: dit kan een prentenboek zijn, maar ook een informatieve tekst, een reclametekst, verhalende tekst of interview. Middels herhaald lezen, goede instructie/modeling van de leerkracht én veel interactie tussen leerlingen krijgen leerlingen grip op diepere laag van de tekst. Niet enkel de leesstrategie, maar de inhoud staat centraal! Immers: begrijpend lezen betekent dat men betekenis kan verlenen aan de tekst. Strategieën kunnen een hulpmiddel zijn, er is meer voor nodig om tot goed tekstbegrip te komen. Nieuwsgierig? Kom dan naar deze workshop en krijg zicht op hoe theorie en praktijk met elkaar worden verbonden binnen Close Reading.

Vooraf nieuwsgierig en alvast iets lezen? http://expertis.nl/wp-content/uploads/2017/06/Blog-Close-Reading.pdf.

Omschrijving

Aandacht voor goed leesonderwijs is essentieel. Nog steeds verlaat 25% van de basisschoolleerlingen de basisschool met een onvoldoende technisch leesniveau. Terwijl volgens wetenschappelijk onderzoek maar zo’n 3 tot 4% van de leerlingen dyslectisch is. Waar komen de leesproblemen bij de overige leerlingen dan vandaan? Dit is een belangrijke vraag, waarbij de preventie van leesproblemen en de kwaliteit van de leerkracht belangrijke elementen zijn. Leren lezen begint niet pas in groep 3. Leren lezen begint idealiter al thuis, wanneer het kind in een stimulerende, geletterde omgeving opgroeit. Helaas is dit niet voor elk kind weggelegd. Daarom is het de taak aan het onderwijs om voor elk kind een goede basis te leggen, waarbij in de groepen 1/2 al spelenderwijs aandacht wordt besteed aan de leesvoorwaarden. Een goede doorlopende lijn na groep 1/2 is essentieel, waarbij de leerkracht weet welke interventies bijdragen aan goed kwalitatief technisch leesonderwijs voor alle leerlingen!

Ga naar de bovenkant