Close Reading in het voortgezet onderwijs

Tony van Dalen
Manon Biemans

Omschrijving

Vanuit het voortgezet onderwijs komt steeds meer vraag naar hoe we de leesvaardigheid van leerlingen kunnen vergroten. Dit is niet zo gek. Al langere tijd daalt de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. Waar zit het hem in? En wat kunnen we eraan doen?
Dit vraagt dus om een aanpak waarbij leerlingen leren dieper na te denken over de inhoud van teksten.

In deze workshop wordt aan de hand van theorie en voorbeelden getoond hoe Close Reading in het voortgezet onderwijs ingezet kan worden, niet alleen binnen Nederlands, maar ook binnen andere vakken. Leesvaardigheid is namelijk een zaak voor alle vakken! In de workshop maakt u kennis met de opzet van een Close Reading-les. Er wordt een algemeen kader aangegeven en aan de hand van een tekst wordt getoond hoe de Close Reading-lessen ingevuld kunnen worden. Aan het eind van de workshop heeft u een beeld van wat Close Reading is en heeft u ideeën opgedaan voor uw eigen school of klas.

Downloads

Directeur/senior adviseur
Expertis

“Het gaat niet om onderwijsvernieuwing maar om onderwijsverbetering!”
Tony vormt samen met Gert Gelderblom de directie van Expertis. Zij heeft ruime ervaring als leraar en directeur in het primair onderwijs. Als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen ondersteunt zij scholen bij het verbeteren van hun onderwijs.
Tony gelooft erin dat ieder kind kan leren lezen en rekenen. Het is haar passie leerkrachten en docenten te helpen hun begrijpend leesonderwijs te versterken. Tony is medeauteur van het boek “Close Reading po en vo”.

Onderwijsadviseur
Expertis

Als bevoegd leerkracht en docent voor het po, vo, mbo & hbo heb ik enkele jaren terug de overstap naar onderwijsadviseur bij Expertis gemaakt. Het leesonderwijs verbeteren in ons Nederlandse onderwijs is waar ik ’s ochtends mijn bed voor uit kom. Daarbij is komen tot dieper tekstbegrip niet alleen een taak van de docenten Nederlands maar van de hele school. Ik help scholen in het eigen maken van de aanpak van Close reading en ik activeer docenten om ook breder te kijken dan alleen het vak Nederlands. Lezen en leesvaardig worden is een taak van elke docent.

Ga naar de bovenkant