Onderwijsadviseur
Expertis

Manon Biemans

Als bevoegd leerkracht en docent voor het po, vo, mbo & hbo heb ik enkele jaren terug de overstap naar onderwijsadviseur bij Expertis gemaakt. Het leesonderwijs verbeteren in ons Nederlandse onderwijs is waar ik ’s ochtends mijn bed voor uit kom. Daarbij is komen tot dieper tekstbegrip niet alleen een taak van de docenten Nederlands maar van de hele school. Ik help scholen in het eigen maken van de aanpak van Close reading en ik activeer docenten om ook breder te kijken dan alleen het vak Nederlands. Lezen en leesvaardig worden is een taak van elke docent.

Expertise: Taal- leesexpert

Sessiearchief

Omschrijving

Wat we kunnen leren van het feit dat het instroomniveau afneemt gedurende de eerste jaren van het voortgezet onderwijs is dat leesvaardigheid onderhouden moet worden. Lezen is een complexe vaardigheid waarvan de ontwikkeling niet vanzelf gaat en waar een leerling een rolmodel voor nodig heeft. Dat rolmodel is de docent in het klaslokaal. Bij elk vak waar gewerkt wordt met teksten kan de inhoud van de tekst centraal komen te staan en als brandstof voor de les dienen. Hoe kan een docent dit aanpakken? In deze sessie gaan we hier heel concreet op in.

Downloads

Podcast

,

Omschrijving

Vanuit het voortgezet onderwijs komt steeds meer vraag naar hoe we de leesvaardigheid van leerlingen kunnen vergroten. Dit is niet zo gek. Al langere tijd daalt de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. Waar zit het hem in? En wat kunnen we eraan doen?
Dit vraagt dus om een aanpak waarbij leerlingen leren dieper na te denken over de inhoud van teksten.

In deze workshop wordt aan de hand van theorie en voorbeelden getoond hoe Close Reading in het voortgezet onderwijs ingezet kan worden, niet alleen binnen Nederlands, maar ook binnen andere vakken. Leesvaardigheid is namelijk een zaak voor alle vakken! In de workshop maakt u kennis met de opzet van een Close Reading-les. Er wordt een algemeen kader aangegeven en aan de hand van een tekst wordt getoond hoe de Close Reading-lessen ingevuld kunnen worden. Aan het eind van de workshop heeft u een beeld van wat Close Reading is en heeft u ideeën opgedaan voor uw eigen school of klas.

Downloads

Ga naar de bovenkant