De lessons learned van het eerste jaar QUEST '21

Barry Roest

Omschrijving

QUEST ’21 is een schooleigen onderwijsconcept op havo/vwo-niveau van het A. Roland Holst College. Het bevorderen van de autonomie van de leerling heeft daarin een centrale plaats. Waar het kan, zijn de leerlingen (mede)verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Na 5 of 6 jaar halen ze een (havo- of vwo)diploma.
Om dat te bereiken hebben we een aantal meer en minder drastische beslissingen genomen. Zo werken we leerdoelgestuurd en geven we geen vakken, maar modules. Deze betekenisvolle projecten en lessenseries van 6 weken zijn soms verplicht, maar vaak een keuze. Verder is QUEST ’21 cijferloos (zolang als dat mag) en is formatieve evaluatie een kernbegrip. We beperken het gebruik van de summatieve schriftelijke toets zoveel mogelijk.

In deze presentatie gaan we in op onze zoektocht om ons ideaal te bereiken: meer intrinsiek gemotiveerde leerlingen. Ook doen we verslag van het eerste jaar van onze queeste.

Downloads

afdelingsleider QUEST (’21) en docent vo
GSF – A. Roland Holst College

Ik wist op de basisschool al wat ik wilde worden: leraar. En vrij snel op de middelbare school wist ik ook waar: in het voortgezet onderwijs. Dus zo geschiede. Inmiddels ben ik ruim 20 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs. Eerst als docent Nederlands en de laatste jaren als afdelingsleider.

Ga naar de bovenkant