De positionering van de academische leerkracht in het basisonderwijs

Hannah Bijlsma
Mirjam Keyser
Gijs de Groot

Omschrijving

In deze workshop willen we met elkaar nadenken over de positionering en meerwaarde van de academische leerkracht in het basisonderwijs. Wat heeft deze ‘nieuwe’ leerkracht te bieden en waarin ligt het onderscheidend vermogen? Welke onderzoekskwaliteiten kunnen op een positieve manier worden ingezet in het team en bij besturen om het onderwijs in Nederland te verbeteren? En wat hebben academische leerkrachten nodig om werkzaam te blijven en de meerwaarde te kunnen waarborgen in de toekomst?

Er wordt een korte presentatie gegeven over de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs. Door middel van stellingen, vragen en prikkelende gespreksonderwerpen gaan de deelnemers vervolgens met elkaar in gesprek over de positionering van de academische leerkracht en de functie van de onderzoekskwaliteiten die zij bezitten.

https://www.bab.nl/

Downloads

Onderzoeker en leraar po
Radboud Universiteit en Noorderbasis

Hannah Bijlsma is leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is zij als onderwijsonderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit. In 2022 promoveerde zij op het onderwerp ‘leerlingpercepties van leskwaliteit’. In haar huidige onderzoek en schrijfwerk richt zij zich op lerarenopleidingen, effectief leraargedrag, het meten en verbeteren van leskwaliteit en professionalisering van onderwijsprofessionals. Zij is auteur van diverse artikelen en boeken, onder andere Erken de ongelijkheid en Student feedback on teaching in schools.

pabodocent, projectleider pabo Jonge Kind Specialist
Fontys Hogescholen

Mirjam Keyser is in 2013 afgestudeerd aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs in Nijmegen. Daarna heeft zij haar master Onderwijskunde gehaald. Mirjam heeft gewerkt als groepsleerkracht op een vernieuwende scholen en nu werkt ze als stagebegeleider, tutor en docent pedagogiek, onderwijskunde en psychologie op de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Eindhoven.
Ze is ook bestuurslid bij geweest.
Mirjam is samen met Hannah Bijlsma auteur van het boek Erken de ongelijkheid.

Schoolleider, leerkracht po
CKC de Rietzanger

Als academische leerkracht coach ik leerkrachtenteams op het geven van lessen met coöperatieve werkvormen. Tijdens zijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar de implementatie van coöperatief leren, en het is fantastisch om deze theoretische kennis te gebruiken in de praktijk ter verbetering van het onderwijs”. Hij is ook actief lid geweest bij .
Gijs is leerkracht van groep 7 van CKS De Rietzanger in Eeldepaterswolde en heeft de opleiding tot schoolleider afgerond in 2023.

Ga naar de bovenkant