Denker: Kritisch denken met interactieve systeemdiagrammen

Marco Kragten
Bert Bredeweg

Omschrijving

In het vierjarige project Denker (https://denker.nu/) wordt onderzocht hoe kwalitatief modelleren effectief kan worden ingezet als een methode om bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs (klas 2 t/m 6) vaardigheid in systeemdenken te ontwikkelen. Samen met de diverse betrokken onderwijspartners zijn diverse lesactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. De lesactiviteiten waren gericht op diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld het broeikaseffect, voedselketen en eutrofiëring.

Tijdens deze lesactiviteiten (ongeveer 2-3 lesuur) maken leerlingen, met behulp van het door ons ontwikkelde softwarepakket Dynalearn, conceptuele modellen van diverse systemen waarbij het leren van de vakinhoudelijke doelen en systeemdenken hand in hand gaan.

Tijdens de sessie gaan de deelnemers aan de slag met een lesactiviteit met Dynalearn.

Hoofddocent
Hogeschool van Amsterdam

Marco Kragten is hoofddocent bij het Centre of Applied Research in Education van de Hogeschool van Amsterdam. In september 2015 is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Learning with Process Diagrams in Biology Education’. Zijn onderzoek betreft de didactiek van de bètavakken in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste focus van zijn werk ligt op hoe leerlingen (beter kunnen) leren met en van kennisrepresentaties over dynamische systemen. Daartoe ontwikkelt en evalueert hij vernieuwende didactische benaderingen en lesmaterialen waarbij de leerling en/of docent ondersteund wordt door digitale hulpmiddelen en kunstmatige intelligentie.

Lector
Hogeschool van Amsterdam

Bert Bredeweg is sinds 1 oktober 2018 lector Didactiek van de Bètavakken aan de Hogeschool van Amsterdam. Bert Bredeweg is sinds 1986 werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam waar hij in 1992 promoveerde op het proefschrift Expertise in Qualitative Prediction of Behaviour (promotor: prof. dr. B.J. Wielinga). Van 1992 tot 2003 was hij als universitair docent verbonden aan de toenmalige Faculteit der Psychologie. Sinds 2003 is Bert Bredeweg als hoofddocent werkzaam bij het Instituut voor Informatica, waar hij ook na zijn overstap naar de HvA een dag per week aan verbonden blijft.

Ga naar de bovenkant