Differentiatie in de klas: wat werkt?

Anne Luc van der Vegt

Omschrijving

Wie klassikaal onderwijs geeft en alle leerlingen de gestelde minimumdoelen wil laten behalen, zal moeten differentiëren. Elke school en elke leraar staat voor deze opgave. En al is er in het onderwijs veel ervaring opgedaan met differentiatie, het is nog steeds een lastige en complexe opgave. De Kennisrotonde krijgt veel vragen over dit onderwerp. Mede op basis van de antwoorden is een praktische handreiking geschreven: ‘Differentiatie in de klas: wat werkt?’
Tijdens de sessie van de Kennisrotonde en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek bespreekt Anne Luc van der Vegt in vogelvlucht een aantal inzichten uit de handreiking. Dat doet hij in dialoog met de deelnemers. Wat zijn jullie ervaringen met differentiatie en wat vertelt onderzoek? We zijn benieuwd in hoeverre dat met elkaar overeenkomt en wat we van elkaar kunnen leren.

Ga naar de bovenkant