Discussie over het idee van eerlijk onderwijs

Ben Wilbrink

Omschrijving

Een workshop bestaande uit plenaire discussie. Voorbereiding: ‘Naar eerlijk onderwijs’ in Van Twaalf tot Achttien, september 2018, op de website: https://van12tot18.nl/artikelen/op-weg-naar-eerlijk-onderwijs Voor de liefhebbers ook de juist (10 september) gestarte blogreeks https://benwilbrink.wordpress.com/2018/08/23/fair-schooling-take-off/ met ongeveer iedere week een nieuwe aflevering. Ook zonder voorbereiding kan iedereen meedoen, natuurlijk, want over eerlijk onderwijs is er al wat langer discussie, zij het soms sterk verengd tot een ideaal van gelijke kansen voor gelijke talenten. Maar dat kan zo niet langer. Onderwijs máákt talenten. Onderwijs áánpassen aan talenten dreigt oneerlijk onderwijs te worden.

Onderzoeker
Kohnstamm Instituut, University of Amsterdam

Ben was onderwijsonderzoeker bij het Kohnstamm Instituut van de UvA. Na zijn pensionering is hij actief gebleven in het onderwijsdebat als een prettige onafhankelijk bemoeial. Zijn aandacht gaat uit naar het rekenonderwijs in vo en po en Onderwijs 2032 (curriculum.nu). Zijn expertise ligt op het terrein van cijfergeven, toetsen, examens, selectie, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Zijn kennisbasis is testpsychologie en cognitieve psychologie. Levensprojecten: ontwerpen van toetsvragen en bouwen van een tentamenmodel.

Ga naar de bovenkant