Een brede blik op onderwijskwaliteit

Inge de Wolf

Omschrijving

Tijdens de sessie wordt een conceptueel model over onderwijskwaliteit gepresenteerd, ontwikkeld door de academische werkplaats onderwijskwaliteit. Dit model gaat uit van verschillende functies van onderwijs en van criteria om hiernaar te kijken. Direct wordt duidelijk dat je met verschillende invalshoeken naar onderwijskwaliteit kunt kijken. Vervolgens wordt het Nederlands onderwijs in internationaal perspectief gezet: wat gaat er goed en waar liggen uitdagingen? Hierbij wordt gebruik gemaakt van internationale studies van de OECD en de Wereldbank.

Downloads

Hoogleraar UM & directeur Education Lab
Universiteit Maastricht

Inge de Wolf is hoogleraar Cocreatie & Evaluatie in het Onderwijs aan de Universiteit Maastricht. Ze is tevens oprichter en directeur van Education Lab NL. In co-creatie met leraren en wetenschappers werkt ze aan ‘evidence informed’ onderwijs. Ze is (mede)oprichter van het onderwijskennisnetwerk in Amsterdam (ONA) en een van de initiatiefnemers van Ontwikkelkracht. Inge is verantwoordelijk voor het LerarenLab, waar ze samen met leraren en onderzoekers kansrijke aanpakken ontwikkelt en evalueert om het lerarentekort tegen te gaan. Daarnaast werkt Inge voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) aan de doorontwikkeling tot een landelijk kennisinstituut voor het onderwijs. Ook doet ze internationaal advieswerk voor de WereldBank en de OESO.

Ga naar de bovenkant