Een eerste blik op nieuwe kerndoelen rekenen en wiskunde

Marc van Zanten

Omschrijving

Na bijna 20 jaar komen er nieuwe kerndoelen voor rekenen en wiskunde. Het afgelopen jaar heeft een team van leraren, vakexperts en curriculumontwikkelaars hard gewerkt aan de actualisatie van deze kerndoelen. Zij zijn hierin bijgestaan door een advieskring met vertegenwoordigers uit de onderwijssector en andere organisaties met expertise van rekenen en wiskunde. Op 28 september worden de conceptkerndoelen formeel aangeboden aan de demissionaire minister van OCW Mariëlle Paul.

In deze sessie kom je meer te weten over de achtergrond van de actualisatie van de kerndoelen rekenen en wiskunde voor einde po, onderbouw vo en (v)so.
Curriculumexpert Marc van Zanten geeft een uitgebreide toelichting op de conceptkerndoelen. Hoe zijn ze opgebouwd, welke inhouden zijn opgenomen, en hoe geven ze antwoord op actuele vraagstukken in de onderwijspraktijk? Natuurlijk is er ruimte voor vragen en feedback over de conceptkerndoelen.

Curriculumexpert rekenen en wiskunde po
SLO

Marc van Zanten is curriculumexpert rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs. Aandachtspunten in zijn werk zijn: leerkansen voor alle leerlingen, waardes en doelen van reken-wiskundeonderwijs, doorlopende leerlijnen, en de coherentie van het curriculum. Daarnaast besteedt hij aandacht aan rekenwiskundig probleemoplossen, kwantitatieve informatievaardigheden en wiskundig redeneren. Het afgelopen jaar was Marc inhoudelijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de kerndoelen rekenen en wiskunde voor po, vo en (v)so.

Ga naar de bovenkant