Effectief leesonderwijs

Heleen Buhrs
Martin Bootsma

Omschrijving

Er is vanuit de wetenschap veel bekend over begrijpend lezen. De vraag is hoe je deze inzichten vertaalt naar de onderwijspraktijk. In deze sessie laten we de aanpak van onze school zien. We werken schoolbreed samen vanuit een gedeelde ambitie om van alle leerlingen goede lezers te maken. In de sessie komen diverse aspecten van ons onderwijs aan bod. Dit zijn als vakmanschap, het werken met rijke teksten binnen een thematische aanpak en de rol van de expert-leraar en de schoolleiding om god onderwijs te realiseren. In de sessie geven we veel voorbeelden uit de praktijk.

Deze sessie wordt gegeven door Heleen Buhrs en Martin Bootsma, beiden van https://www.enigmaonderwijs.nl/

Downloads

Leerkracht po
ASKO

Heleen Buhrs is ruim 10 jaar leraar in Amsterdam. Heleen werkt als leraar en expert-
leraar po op de Alan Turingschool. In haar rol als expert-leraar begrijpend lezen is zij verantwoordelijk voor het algehele leesonderwijs van groep 1 t/m 8. Onder leiding van de aanpak van Heleen is het leesonderwijs op de Alan Turingschool sterk verbeterd.

Ook verzorgt zij lezingen over effectief leesonderwijs en helpt zij scholen om het leesonderwijs op school te verbeteren.

Ga naar de bovenkant