Leraar po en auteur van het boek ‘Effectief leesonderwijs in de praktijk’
Alan Turingschool

Heleen Buhrs

Heleen Buhrs is ruim 13 jaar leraar in Amsterdam. Heleen werkt als leraar en expert-leraar po op de Alan Turingschool. In haar rol als expert-leraar begrijpend lezen is zij verantwoordelijk voor het algehele leesonderwijs van groep 1 t/m 8. Onder leiding van de aanpak van Heleen is het leesonderwijs op de Alan Turingschool sterk verbeterd. Ook verzorgt zij lezingen over effectief leesonderwijs en helpt zij scholen om het leesonderwijs op school te verbeteren. Haar boek ‘Effectief leesonderwijs in de praktijk’ is in mei 2024 uitgekomen.

Expertise: Expert leesonderwijs

Sessiearchief

Omschrijving

Het gaat in Nederland niet goed met de leesvaardigheid van onze leerlingen. Bovendien vinden veel leerlingen lezen niet leuk. Goed kunnen lezen én begrijpen wat je leest zijn zaken die noodzakelijk zijn om later goed te kunnen functioneren in deze complexe, talige samenleving. De ambitie van elke school zou dan ook moeten zijn om elke leerling goed te leren lezen en, door ze de veelzijdigheid van boeken en verhalen te tonen, echte lezers van ze te maken.

Na een korte uiteenzetting over het belang van goed leesonderwijs zal ik in deze sessie de verbinding naar de praktijk zoeken aan de hand van de volgende vier effectieve elementen:
. Werk aan het opbouwen van kennis
. Werk met rijke teksten
. Laat leerlingen de tekst actief verwerken door erover te praten en te lezen
. Monitor en evalueer het leesbegrip.

,

Omschrijving

Er is steeds meer bekend over effectief leesonderwijs vanuit de wetenschap. Maar hoe vertaal je deze kennis naar de dagelijkse lespraktijk?
In deze interactieve sessies kijken we met elkaar naar een gefilmde begrijpend leesles op de Alan Turingschool in groep 6.
Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek over wat er is bekeken.

13.00u – Film effectief leesonderwijs Alan Turingschool

13.50u – Nagesprek naar aanleiding van de film effectief leesonderwijs Alan Turingschool

,

,

Omschrijving

Er is steeds meer bekend over effectief leesonderwijs vanuit de wetenschap. Maar hoe vertaal je deze kennis naar de dagelijkse lespraktijk?

In deze interactieve sessies kijken we met elkaar naar een gefilmde begrijpend leesles op de Alan Turingschool in groep 6.

Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek over wat er is bekeken.

Let op: dit is een dubbele sessie van 13:00 – 14:30

Podcast

,

Omschrijving

Er is vanuit de wetenschap veel bekend over begrijpend lezen. De vraag is hoe je deze inzichten vertaalt naar de onderwijspraktijk. In deze sessie laten we de aanpak van onze school zien. We werken schoolbreed samen vanuit een gedeelde ambitie om van alle leerlingen goede lezers te maken. In de sessie komen diverse aspecten van ons onderwijs aan bod. Dit zijn als vakmanschap, het werken met rijke teksten binnen een thematische aanpak en de rol van de expert-leraar en de schoolleiding om god onderwijs te realiseren. In de sessie geven we veel voorbeelden uit de praktijk.

Deze sessie wordt gegeven door Heleen Buhrs en Martin Bootsma, beiden van https://www.enigmaonderwijs.nl/

Downloads

Ga naar de bovenkant