Elke leerling een vloeiende lezer!

Marita Eskes

Omschrijving

Goed leren lezen is een belangrijke basisvaardigheid. Elke leerling verdient het om dit goed aangeleerd te krijgen. Lezen opent je wereld: het geeft toegang tot het kunnen lezen van boeken en dus het opdoen van kennis. Helaas zijn er nog (te) veel leerlingen die de vaardigheid onvoldoende beheersen bij het verlaten van de basisschool. Terwijl vloeiend kunnen lezen een belangrijke sleutel is tot leesbegrip. Hoe werk je hier op effectieve wijze aan op de basisschool en wat kun je eventueel doen voor risicolezers?

Elke leerling kan namelijk leren lezen. Ze verschillen soms in de tijd en oefening die nodig is om dit goed te leren. Door hoge verwachtingen te hebben, duidelijke doelen te stellen, preventief te werk te gaan en effectieve lessen en interventies in te zetten kunnen we elke leerling een geletterde toekomst bieden.

Inhoud:
– Doorlopende leeslijn
– Vloeiend lezen
– Effectieve leeslessen
– Omgaan met risicolezers

Preview

Onderwijsadviseur, auteur en spreker
Oprichter Gewoongoedlesgeven.nl

Marita Eskes is onderwijsadviseur, auteur en spreker. Hiervoor heeft zij gewerkt als leraar, leescoördinator en remedial teacher in het basisonderwijs. Marita weet scholen op inspirerende wijze te begeleiden naar nóg beter leesonderwijs, waarbij ze vakinhoudelijke kennis koppelt aan didactische kennis: deze zaken gaan hand in hand. Hierbij vertaalt ze wetenschappelijke inzichten naar het handelen op de werkvloer.

Zij schreef zowel ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn‘ (2020) als ‘Begrijpend lezen in een doorlopende lijn‘ (2023). Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en werken aan gelijke kansen in het onderwijs!

Ga naar de bovenkant