Evenement: researchED Nederland 2022

Elke leerling een vloeiende lezer!

Marita Eskes

Omschrijving

Goed leren lezen is een belangrijke basisvaardigheid. Elke leerling verdient het om dit goed aangeleerd te krijgen. Lezen opent je wereld: het geeft toegang tot het kunnen lezen van boeken en dus het opdoen van kennis. Helaas zijn er nog (te) veel leerlingen die de vaardigheid onvoldoende beheersen bij het verlaten van de basisschool. Terwijl vloeiend kunnen lezen een belangrijke sleutel is tot leesbegrip. Hoe werk je hier op effectieve wijze aan op de basisschool en wat kun je eventueel doen voor risicolezers?

Elke leerling kan namelijk leren lezen. Ze verschillen soms in de tijd en oefening die nodig is om dit goed te leren. Door hoge verwachtingen te hebben, duidelijke doelen te stellen, preventief te werk te gaan en effectieve lessen en interventies in te zetten kunnen we elke leerling een geletterde toekomst bieden.

Inhoud:
– Doorlopende leeslijn
– Vloeiend lezen
– Effectieve leeslessen
– Omgaan met risicolezers

Preview

Marita Eskes
Senior onderwijsadviseur en auteur
Expertis Onderwijsadviseurs

Marita Eskes heeft gewerkt als leerkracht, leescoördinator en remedial teacher in het basisonderwijs. Ze hielp leerlingen om hun leesvaardigheid te vergroten en het plezier in lezen weer terug te vinden. Inmiddels is Marita senior adviseur taal/lezen bij Expertis Onderwijsadviseurs en auteur van het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’ (Uitgeverij Pica). Marita deelt vol passie haar praktijkervaringen met de scholen die ze begeleidt en helpt hen om kennis uit onderzoek naar de werkvloer te vertalen.

Ga naar de bovenkant