Het ontwerpen en implementeren van een ‘Entrepreneurial Learning Educational Design’ protocol als een hefboom voor het ondersteunen van effectief ondernemerschapsonderwijs.

Bart Derre

Omschrijving

Een toenemende digitalisatie en globalisatie, een doorbraak van artificiële intelligentie en demografische wijzigingen veranderen de maatschappij en de bedrijfswereld waarin de afgestudeerden van het hoger onderwijs terecht komen grondig. Deze ‘vierde industriële revolutie’ betekent een belangrijke uitdaging voor zowel de strategische bedrijfsoriëntering als de jobs, taken en competenties van de medewerkers.
Volatiele, complexe en onzekere omgevingen vereisen een strategische ondernemende oriëntatie en bijgevolg ondernemend gedrag van de medewerkers. Vandaar de sterke interesse de laatste jaren voor ondernemerschapsonderwijs in het hoger onderwijs.
Ondanks de explosieve groei van het formele ondernemerschapsonderwijs (OO) de laatste jaren blijft de impact beperkt en onvoldoende om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. De opkomst van de vele OO programma’s heeft niet geleid tot een eenduidige, algemene verbetering van de leeruitkomsten…

Directeur
Centrum voor ondernemen van de Hogeschool Gent

Bart Derre is directeur van het Centrum voor Ondernemen van de Hogeschool Gent. Bart combineert reeds meer dan 20 jaar hoger onderwijs en een zelfstandig managementadviespraktijk. In zijn adviespraktijk houdt Bart zich onder meer bezig met het ontwerpen van ondernemende organisaties. Bart voert als promovendus verbonden aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek naar het stimuleren van ondernemend gedrag.

Bart Derre is mede-auteur van het boek ‘De ondernemende organisatie, in elke medewerker schuilt een ondernemer’.

Ga naar de bovenkant