Excursiedidactiek Moderne Vreemde Talen

Maria Reger
Esther Hokken

Omschrijving

Contact met de doeltaalcultuur is ontegensprekelijk een essentieel onderdeel van het moderne vreemdetalenonderwijs. Studiereizen bieden de mogelijkheid om in een authentieke setting de eigen taal en interculturele vaardigheden uit te proberen en verder te ontwikkelen. Als onderdeel van de leerlijn internationalisering bieden wij bij de lerarenopleiding bachelor Duits daarom al jaren een cursus over excursiedidactiek aan in verband met een studiereis naar Berlijn. Echter constateerden we dat er nog steeds nauwelijks specialistische literatuur over het onderwerp bestaat, dus hebben we de specifieke didactiek vooral afgeleid uit de vakken geschiedenis en aardrijkskunde en voor onze doelgroep aangevuld met aspecten van vreemdetalendidactiek. Met deze presentatie willen we een eerste stap zetten om een bijdrage te leveren aan het opvullen van dit hiaat in de vakliteratuur. Daarbij geven we een theoretische achtergrond, maar laten we vooral ook concrete voorbeelden uit onze lespraktijk zien.

Downloads

Hogeschooldocent
Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht

Maria Reger werkt sinds 2020 op de lerarenopleiding Duits van de HU. Hier geeft ze vakdidactische, vakinhoudelijke en onderzoekvakken in de master, bachelor en vanaf volgend jaar in de minor “Internationalise Your Classroom”.

Voordat ze op de HU begon heeft ze op het gebied van excursiedidactiek ervaring opgedaan bij cursussen van de University of Connecticut en heeft ze het programma van een summer school in Berlijn voor de University of Rhode Island opgezet en begeleidt.

Hogeschooldocent
Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht

Esther Hokken werkt al ruim 10 jaar op de lerarenopleiding Duits van de HU. Hier geeft ze vakdidactische vakken, taalvaardigheid en cultuurvakken. Ze begeleidt studenten bij hun stage en onderzoek op de middelbare school waar ze eerder als lerares Duits werkzaam was. Op het gebied van excursiedidactiek heeft ze als lerares in het vo veel excursies naar Duitsland opgezet en begeleid en is ze ook op de HU al jaren docente en/of begeleidster voor het vak Sprache und Kultur: Berlin. De cursus waarbij studenten een eigen excursie naar Berlijn organiseren.

Ga naar de bovenkant