Hogeschooldocent
Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht

Maria Reger

Maria Reger werkt sinds 2020 op de lerarenopleiding Duits van de HU. Hier geeft ze vakdidactische, vakinhoudelijke en onderzoekvakken in de master, bachelor en vanaf volgend jaar in de minor “Internationalise Your Classroom”.

Voordat ze op de HU begon heeft ze op het gebied van excursiedidactiek ervaring opgedaan bij cursussen van de University of Connecticut en heeft ze het programma van een summer school in Berlijn voor de University of Rhode Island opgezet en begeleidt.

Expertise: Lerarenopleider MVT

Sessiearchief

,

Omschrijving

Contact met de doeltaalcultuur is ontegensprekelijk een essentieel onderdeel van het moderne vreemdetalenonderwijs. Studiereizen bieden de mogelijkheid om in een authentieke setting de eigen taal en interculturele vaardigheden uit te proberen en verder te ontwikkelen. Als onderdeel van de leerlijn internationalisering bieden wij bij de lerarenopleiding bachelor Duits daarom al jaren een cursus over excursiedidactiek aan in verband met een studiereis naar Berlijn. Echter constateerden we dat er nog steeds nauwelijks specialistische literatuur over het onderwerp bestaat, dus hebben we de specifieke didactiek vooral afgeleid uit de vakken geschiedenis en aardrijkskunde en voor onze doelgroep aangevuld met aspecten van vreemdetalendidactiek. Met deze presentatie willen we een eerste stap zetten om een bijdrage te leveren aan het opvullen van dit hiaat in de vakliteratuur. Daarbij geven we een theoretische achtergrond, maar laten we vooral ook concrete voorbeelden uit onze lespraktijk zien.

Downloads

Ga naar de bovenkant