Executieve functies in het onderwijs

Christa Jansen-Dijk

Omschrijving

Het doel: Je hebt kennis over een aantal executieve functies en je weet waarom hebben zij invloed op het organiseren van taken en zaken door de leerling. (En die van ons)

Opzet en inhoud van deze sessie;
In deze sessie gaan we in op de volgende executieve functies:
Plannen,
Volgehouden aandacht,
Metacognitie,
Timemanagement.
We doen dat ervaringsgericht:
Aan de gang met een opdracht en vervolgens naar de ervaring en dan de theorie.

Downloads

intern (ambulant) begeleider
KSG en Gymnasium Apeldoorn VOG

Ik ben vanaf 1985 werkzaam in het onderwijs: po: groepsleerkracht/ directielid/ intern begeleider.
2008: werkzaam vanuit de Ambelt als ambulant begeleider cluster 4 binnen po-vo en mbo, interim directeur.
Werkzaam als begeleider/coach/ trainer binnen KSG, GYM en RSG Epe.

Ga naar de bovenkant