Evenement: researchED Amsterdam 2016

FLIP THE SYSTEM: ONDERWIJSONDERZOEK VOOR EEN PROFESSIONELE BEROEPSGROEP

René Kneyber

Omschrijving

Het Nederlands onderwijs kent een lange historie aan (mislukte) topdown-hervormingen. Recent wordt de gedachte populairder dat het onderwijs gebaat is bij bottom-up- hervormingen. Onderwijssystemen zijn beter in staat om in te springen op veranderende behoeften door vernieuwingen en innovaties van onderop te voeden en te faciliteren, maar dat vereist wel een beroepsgroep die ‘in beweging’ is. In deze sessie gaat René Kneyber in op de kernpunten van deze bestuursfilosofie en de rol die onderwijsonderzoek daarin kan spelen.

Downloads

Ga naar de bovenkant