Formatief evalueren van beroepsonderwijs met authentieke toetstaken

Michiel Waltman
Daan van Riet

Omschrijving

Hoe maak je toetstaken om zicht te krijgen op vakoverstijgende vaardigheden van je studenten in levensechte situaties? Waar moet je in de analyse van antwoorden op letten om studenten verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling en je onderwijs hierop aan te passen?

In deze sessie laten we zien hoe je, met de werkwijze van bewijsgericht ontwerpen en de cyclus van formatieve evaluatie, docenten hiermee verder kan helpen. We gebruiken hiervoor ter illustratie concrete voorbeelden, materialen en resultaten uit ons praktijkgericht onderzoek van de werkplaats ‘Democratisering van kritisch denken’.

Deze sessie is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met formatief evalueren in het onderwijs: bijvoorbeeld als (beginnend) docent leer je meer over zelf goede toetsen maken, als schoolleider of lerarenopleider leer je hoe je docenten/studenten verder kunt professionaliseren in formatief handelen.

Downloads

Preview

Onderwijskundig onderzoeker
Stichting Cito – Team Onderwijskundig Onderzoek – Divisie Onderzoek, Kennis & Innovatie

Michiel Waltman is een praktijkgerichte onderzoeker met expertise op het gebied van formatieve evaluatie, toetsing en didactiek bij maatschappijwetenschappen, docentprofessionalisering en complexe vaardigheden. Zoekt met leerlingen, docenten en andere experts naar toegankelijke en praktische manieren om grip te krijgen op ‘moeilijke dingen’, zoals kritisch denken en burgerschapsvorming. Hij heeft vanuit verschillende rollen en onderwijssectoren ervaring heeft met onderwijskundig meten, bijvoorbeeld zelf voor de klas in het voortgezet onderwijs, het opleiden van docenten in het hoger onderwijs en praktijkonderzoek doen in het mbo.

Hogeschooldocent & onderzoeker
Hogeschool Utrecht

Daan leidt het onderzoek Democratisering van kritisch denken en is verbonden aan de Hogeschool Utrecht als lerarenopleider en onderzoeker. Hij verzorgt onderwijs over (onderwijs)ethiek, denkvaardigheden en burgerschapsvorming. Zijn onderzoek richt zich op de epistemische macht en -autoriteit van docenten in relatie tot de democratie. O.a. in de context van het analyseren van klimaatvraagstukken in relatie tot de identiteitsontwikkeling van leraren (in opleiding).
Tot 2021 werkte hij voor ROC Midden Nederland als hoofd van het Expertisecentrum Kritisch Denken en hier deed hij ervaring op in het begeleiden van onderwijsteams in het ontwerpen van onderwijsmateriaal en het ontwikkelen van effect

Ga naar de bovenkant