Formatieve evaluatie =/≠ Leren zonder cijfers

Gerdineke van Silfhout

Omschrijving

Toetsing is een thema dat momenteel volop in de belangstelling staat: de validiteit van examens, de hoeveelheid toetsen, het afschaffen van cijfers etc. In deze lezing zal ik het vooral hebben over toetsing in dienst van het leren, waarbij leerlingen hun leren kunnen verbeteren en verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen leerontwikkeling. Formatieve evaluatie: weten waar een leerling heen moet, waar hij staat en hoe hij op de gewenste situatie komt. Waarom is deze vorm van evalueren zo belangrijk voor het leren? Betekent formatieve evaluatie het einde van cijfers geven? Wat zijn randvoorwaarden voor een goede implementatie ervan in de onderwijspraktijk en hoe krijgt het concreet vorm in de les? Vragen waarover we van gedachten zullen wisselen en we enkele schoolvoorbeelden zullen bespreken.

Downloads

Curriculumexpert po & vo
SLO, landelijk expertisecentrum voor curriculumontwikkeling

Gerdineke van Silfhout is als curriculum- en toetsexpert werkzaam bij SLO. Op dit moment coördineert zij de actualisatie van examenprogramma’s vo. “Actuele examenprogramma’s dragen bij aan een goede doorstroom naar vervolgonderwijs en tussen schoolsoorten en leerwegen. Ook dragen ze bij aan de voorbereiding van leerlingen op hun plek in de maatschappij.” Gerdineke studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Daarna deed zij in opdracht van Stichting Lezen promotieonderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het vmbo. Tot de zomer van 2015 was Gerdineke werkzaam als toetsexpert bij Bureau ICE.

Ga naar de bovenkant