Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

Judith 't Gilde
Monique Volman
Louise Verhoef

Omschrijving

Veel leerlingen ervaren een discontinuïteit tussen thuis en school. De theorie over ‘buitenschoolse kennisbronnen’ gaat over de kennis en ervaringen die leerlingen buiten school op doen, bijvoorbeeld via media, moskee of sportclub. Met dertien leerkrachten van verschillende basisscholen in Amsterdam hebben we gewerkt aan manieren om zulke kennis(bronnen) van leerlingen te signaleren en er in hun lessen gebruik van te maken. Ook onderzochten we de effecten hiervan op individuele leerlingen en de groep. We namen vragenlijsten af bij leerlingen en hielden interviews met leerlingen en leerkrachten. Leerkrachten hielden tevens een logboek bij. In deze interactieve presentatie belichten we kort de theorie over buitenschoolse kennisbronnen, en bespreken we een aantal praktijkvoorbeelden uit ons onderzoek. Ook gaan we in op de vraag of en hoe het welzijn en de burgerschapscompetenties van leerlingen tijdens het project verbeterden, en wat er veranderde in het sociale netwerk in de klas.

onderzoeker
Kohnstamm Instituut

Ik doe en heb onderzoek gedaan op het gebied van diversiteit, passend onderwijs en professionalisering van leerkrachten in Oostenrijk en Nederland. Met name het samenbrengen van de theorie en praktijk vind ik erg belangrijk, dit vind ik ook bijzonder en interessant aan het onderzoek over buitenschoolse kennisbronnen, waar we nauw samenwerken met de praktijk.

Hoogleraar
Universiteit van Amsterdam

Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In haar werk staat de vraag centraal hoe scholen kunnen bijdragen aan betekenisvol leren voor een diverse groep leerlingen. Vanuit dat perspectief houdt ze zich bezig met uiteenlopende onderwerpen als kansengelijkheid, burgerschap, identiteitsontwikkeling en technologie in het onderwijs. In haar onderzoek slaat zij bruggen tussen onderwijstheorie, onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. Ze is nauw betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam po, die zich richt op vraagstukken met betrekking tot diversiteit en kansengelijkheid in de klas.

Leraar en onderzoeker in het basisonderwijs
Espritscholen (en UvA)

Louise Verhoef werkt sinds 2006 in het basisonderwijs. Gedurende haar loopbaan heeft haar affiniteit altijd gelegen bij de onderzoekende (voorbeeld)houding van de leerkracht en een lerende cultuur in scholen. Op dit moment doet zij promotieonderzoek naar teacher leadership op het gebied van onderzoeksmatig werken, gecombineerd met een rol als leerkracht en intern begeleider op een basisschool.

Ga naar de bovenkant