Goed toetsen: meer leren en een beter beeld

Sergej Visser

Omschrijving

Toetsing is een hot item. Op steeds meer scholen in Nederland wordt bijvoorbeeld kritisch gekeken naar hoeveel cijfers leerlingen jaarlijks krijgen. En terecht: cijfertoetsen kosten tijd, zorgen voor stress én leiden te vaak tot uitgesteld leergedrag. Zo zit onze toetscultuur het leren in de weg. Tegelijkertijd los je dit niet zomaar op door het aantal cijfertoetsen te verminderen. Daarvoor is een bredere visie op leren en toetsen nodig.

In deze sessie denken we na over goed toetsbeleid, vanuit een stevige visie op leren en toetsen. Leerdoelgericht (formatief) werken maakt daar onderdeel van uit: het gaat er immers om dat leerlingen de leerdoelen beheersen. Maar ook toetskwaliteit krijgt de broodnodige aandacht. Een cijfergemiddelde lijkt objectief, maar in hoeverre kun je dat hard maken? Verder staan we stil bij de vraag hoe je deze bredere blik op toetsing bij jou op school kunt introduceren en implementeren. Want goed toetsen kán leiden tot meer, beter en leuker leren.

Downloads

Senior trainer/adviseur
Bureau ICE

Sergej Visser was 20 jaar docent in het vo, waar hij Engels en CKV gaf. Om leerlingen meer te laten leren van en door de taal zelf, ontwikkelde hij met collega’s een compleet curriculum voor Engels in de bovenbouw. Daarbij stond formatief evalueren centraal. Tegenwoordig is Sergej trainer/adviseur bij Bureau ICE. Hij helpt scholen om meer formatief te evalueren, betere toetsen te maken, en helder beleid te vormen rond goed onderwijs en eerlijke toetsing. De vierde druk van zijn boek Formatief Evalueren in Elke Les verscheen dit najaar.

Ga naar de bovenkant