Goed toetsen: meer leren en een beter beeld

Sergej Visser

Omschrijving

Toetsing is een hot item. Op steeds meer scholen in Nederland wordt bijvoorbeeld kritisch gekeken naar hoeveel cijfers leerlingen jaarlijks krijgen. En terecht: cijfertoetsen kosten tijd, zorgen voor stress én leiden te vaak tot uitgesteld leergedrag. Zo zit onze toetscultuur het leren in de weg. Tegelijkertijd los je dit niet zomaar op door het aantal cijfertoetsen te verminderen. Daarvoor is een bredere visie op leren en toetsen nodig.

In deze sessie denken we na over goed toetsbeleid, vanuit een stevige visie op leren en toetsen. Leerdoelgericht (formatief) werken maakt daar onderdeel van uit: het gaat er immers om dat leerlingen de leerdoelen beheersen. Maar ook toetskwaliteit krijgt de broodnodige aandacht. Een cijfergemiddelde lijkt objectief, maar in hoeverre kun je dat hard maken? Verder staan we stil bij de vraag hoe je deze bredere blik op toetsing bij jou op school kunt introduceren en implementeren. Want goed toetsen kán leiden tot meer, beter en leuker leren.

Downloads

Senior trainer/adviseur
Bureau ICE

Sergej Visser is senior trainer en adviseur bij Bureau ICE. Daarvoor gaf hij twintig jaar Engels en CKV aan mavo-, havo- en vwo-klassen op een middelbare school in Soest. Samen met collega’s bouwde hij daar een compleet nieuw bovenbouwcurriculum voor Engels, waarin het trainen en beheersen van de verschillende vaardigheden centraal stond.

De afgelopen zes jaar helpt Sergej dagelijks docenten, op allerlei scholen in heel Nederland. Dan gaat het bijvoorbeeld over formatief handelen in elke les, maar ook over het maken van goede toetsen en opdrachten. Als trainer en adviseur-van-buitenaf ziet hij regelmatig hoe je een onderwijsvernieuwing kunt laten slagen – en ook hoe je dit het beste kunt laten mislukken.

De vierde druk van zijn boek Formatief Evalueren in Elke Les verscheen in het najaar van 2023.

Ga naar de bovenkant