Het aansluitingsvraagstuk po-vo in historisch perspectief

Karen Heij

Omschrijving

Hoe te zorgen voor een goede overgang van basis- naar voortgezet onderwijs is een meer dan 100-jarige zoektocht. Welke opties hebben we overwogen? Welke keuzes hebben we al eens gemaakt? Wat doen we nu? En wat zijn we er in termen van kansengelijkheid mee opgeschoten? Is het feit dat iedereen op hetzelfde moment dezelfde toets aflegt een passende invulling van het borgen van ‘gelijke kansen’? Om goed na te kunnen denken hoe het anders zou moeten en kunnen is het van belang dat we goed weten hoe het nu gaat en waar het vandaan komt. Dat is dan ook het onderwerp van mijn lezing.

Toetsexpert
Parrhesia Onderwijsadvies

Karen Heij rolde na haar studie Toegepaste Taalwetenschap de wereld van toetsing en examinering in. Taal en toetsen is de rode draad gebleven in haar carrière. Van 2002 tot 2016 was zij directeur van Bureau ICE. Sinds die tijd is zij als zelfstandig toetsexpert werkzaam. Zij promoveerde aan de Tilburg University in 2021 op een proefschrift over de eindtoets basisonderwijs: Van de kat en de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs. Zij publiceert en geeft lezingen over toetsing in de breedste betekenis van het woord.

www.parrhesiaonderwijsadvies.nl

Ga naar de bovenkant