Hoe zorg ik dat élke leerling optimaal bijleert? Bouwstenen voor effectieve didactiek.

Kristel Vanhoyweghen

Omschrijving

Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt om bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot goede lessen te komen, is het belangrijk dat we begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. In het boek Wijze Lessen, gratis te downloaden op https://excel.thomasmore.be/wijze-lessen/, vertalen de auteurs de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de klaspraktijk. Tijdens deze sessie vertelt mede-auteur Kristel Vanhoyweghen waarom net deze bouwstenen optimale kansen bieden op het verbeteren van de leerresultaten en deelt ze tal van concrete voorbeelden die je meteen kan inzetten in je les. Ze zijn immers toepasbaar voor leerlingen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden en voorkennis.

Hoofd onderwijs en training & Projectleider nieuw curriculum
Expertisecentrum voor Effectief Leren @ThomasMore

Kristel Vanhoyweghen gaf meer dan 20 jaar wiskunde in het secundair onderwijs. Na haar studies MSc Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit van Nederland ging ze aan de slag als lerarenopleider aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Hier doceerde ze de vakken Leren en ontwikkelen en Algemene didactiek aan toekomstige leraren secundair onderwijs en nieuwe docenten aan KdG. Ze werkte er ook als stafmedewerker op de dienst onderwijsontwikkeling. Als auteur van het boek ‘Wijze lessen’, zet ze nu graag mee haar schouders onder ExCEL, waar ze o.a. instaat voor de professionaliseringstrajecten voor leraren sec. onderwijs en hoger onderwijs.

Ga naar de bovenkant