Coördinator professionalisering ExCEL
Expertisecentrum voor Effectief Leren @ThomasMore

Kristel Vanhoyweghen

Kristel Vanhoyweghen is onderwijswetenschapper en coördinator professionele ontwikkeling bij het Expertisecentrum voor Effectief Leren (ExCEL) van de Thomas More Hogeschool en auteur van het boek ‘Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’. Ze gaf zelf 20 jaar wiskunde in het voortgezet onderwijs en doceerde (wiskunde)didactiek in de lerarenopleiding. Momenteel ontwikkelt en verzorgt ze tal van (online) vormingstrajecten en lezingen in Nederland en Vlaanderen rond effectief leren en lesgeven, formatieve evaluatie en differentiatie .

Expertise: Onderwijsprofessionalisering

Sessiearchief

Omschrijving

Leerlingen verschillen van elkaar: ze hebben verschillende voorkennis (en -kunde), leren op een verschillende tempo, hebben verschillende ondersteuning nodig … Hoe zorg je als leraar dat élke leerling bijleert met zelf maar één hoofd en twee handen?

Het boek Wijze Lessen beschrijft aanpakken van differentiatie waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de prestaties van àlle leerlingen. Dit vraagt om een samenspel van doordachte pedagogische, vakdidactische en organisatorische keuzes van de leraar.
In deze sessie bespreek ik – op basis van de inzichten uit ons boek – enkele effectieve en haalbare (!) manieren om leerlingen met verschillende leernoden toch gelijke leerkansen te bieden.

Podcast

Omschrijving

Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt om bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot goede lessen te komen, is het belangrijk dat we begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. In het boek Wijze Lessen, gratis te downloaden op https://excel.thomasmore.be/wijze-lessen/, vertalen de auteurs de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de klaspraktijk. Tijdens deze sessie vertelt mede-auteur Kristel Vanhoyweghen waarom net deze bouwstenen optimale kansen bieden op het verbeteren van de leerresultaten en deelt ze tal van concrete voorbeelden die je meteen kan inzetten in je les. Ze zijn immers toepasbaar voor leerlingen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden en voorkennis.

Ga naar de bovenkant