Implementatie van een communicatief toetprogramma voor moderne vreemde talen: ervaringen van docenten en studenten op formatieve activiteiten

Charline Rouffet

Omschrijving

De manier waarop toetsing wordt gezien, is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een focus op summatieve toetsing, gericht op het vaststellen van het niveau van leerlingen aan het einde van het leerproces, naar een focus op de formatieve functie van toetsing, gebaseerd op activiteiten die geen deel uitmaken van een formele beslissing. Het hoofddoel van vreemdetalenonderwijs is leerlingen te leren communiceren in een vreemde taal. Het is daarom van cruciaal belang om toetsactiviteiten (summatieve en formatieve) te ontwikkelen die deze vaardigheid meten. Dit is echter een complexe taak voor docenten. In ons onderzoeksproject hebben docenten moderne vreemde talen daarom een communicatief toetsprogramma ontwikkeld in co-design met een onderzoeker. In deze presentatie zullen we ons specifiek richten op hoe docenten en leerlingen de implementatie van formatieve activiteiten binnen het het toetsprogramma ervaren.

Downloads

Docent-onderzoeker en hogeschooldocent
Hogeschool Utrecht

Charline Rouffet is docent Frans en lerarenopleider Moderne Vreemde Talen aan de Hogeschool Utrecht voor de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. Ze werkt daarnaast voor het kenniscentrum Leren en Innoveren als docent-onderzoeker binnen het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs, binnen dezelfde hogeschool. Momenteel werkt ze aan een promotieonderzoek gericht op de invloed van communicatieve toetsing op het vakdidactische handelen van vreemdetalendocenten.

Ga naar de bovenkant