Docent-onderzoeker en hogeschooldocent
Hogeschool Utrecht

Charline Rouffet

Charline Rouffet is docent Frans en lerarenopleider Moderne Vreemde Talen aan de Hogeschool Utrecht voor de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. Ze werkt daarnaast voor het kenniscentrum Leren en Innoveren als docent-onderzoeker binnen het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs, binnen dezelfde hogeschool. Momenteel werkt ze aan een promotieonderzoek gericht op de invloed van communicatieve toetsing op het vakdidactische handelen van vreemdetalendocenten.

Expertise: MVT, meertaligheid

Sessiearchief

Omschrijving

De manier waarop toetsing wordt gezien, is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een focus op summatieve toetsing, gericht op het vaststellen van het niveau van leerlingen aan het einde van het leerproces, naar een focus op de formatieve functie van toetsing, gebaseerd op activiteiten die geen deel uitmaken van een formele beslissing. Het hoofddoel van vreemdetalenonderwijs is leerlingen te leren communiceren in een vreemde taal. Het is daarom van cruciaal belang om toetsactiviteiten (summatieve en formatieve) te ontwikkelen die deze vaardigheid meten. Dit is echter een complexe taak voor docenten. In ons onderzoeksproject hebben docenten moderne vreemde talen daarom een communicatief toetsprogramma ontwikkeld in co-design met een onderzoeker. In deze presentatie zullen we ons specifiek richten op hoe docenten en leerlingen de implementatie van formatieve activiteiten binnen het het toetsprogramma ervaren.

Downloads

,

Omschrijving

Het lectoraat Meertaligheid & Onderwijs van Hogeschool Utrecht heeft een vakdidactisch observatie-instrument ontwikkeld specifiek voor de Moderne Vreemde Talen. Studenten, lerarenopleiders en werkplekbegeleiders ervaren dat er een kloof is tussen wat er op de lerarenopleidingen geleerd wordt en hoe dit terug te zien is in de praktijk. Om een brug te slaan tussen de vakdidactische theorie en de vakdidactische ontwikkeling van leraren-in-opleiding in de (stage)praktijk is een observatie-instrument ontwikkeld dat gebaseerd is op principes van communicatief taalonderwijs, en dat het vakdidactisch handelen van leraren moderne vreemde talen evalueerbaar maakt. Tevens kan het instrument als houvast dienen bij het ontwerpen van een communicatieve taalles. Het instrument is een aanvulling op observatie-instrumenten die algemeen didactisch-pedagogisch van aard zijn. We lichten kort de achtergrond van het instrument toe en bespreken hoe het instrument ingezet kan worden in de praktijk.

Downloads

Ga naar de bovenkant