Meer kans voor het jonge kind

Monique Marreveld

Omschrijving

Spelen of leren. In deze presentatie gaan we voorbij die tegenstelling en kijken we: wat weten we uit onderzoek over hoe we jonge kinderen, met name uit minder gefortuneerde gezinnen, de beste kansen kunnen bieden op de basisschool? Met resultaten uit onderzoek naar voor- en vroegschool van o.a. Iram Siraj (Oxford), Paul Leseman en Pauline Slot (Utrecht), E.D. Hirsch (VS), Annemiek Veen en Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut), Ruben Fukkink (UvA), Cor Aarnoutse (Radboud), Willingham (UK), Ineke Oenema (Stenden) en Marjolein Deunk (RUG), Kees Vernooy (Expertis), Aryan van der Leij (UvA), Eddie Denessen (Leiden). Je gaat met online bronnen naar huis.

Hoofdredacteur
Didactief(online.nl)

Didactief is een onafhankelijk onderwijsvakblad dat resultaten van onderwijsonderzoek toegankelijk maakt voor een breed onderwijspubliek. Alle artikelen en nog veel meer worden tevens online gepubliceerd op didactiefonline.nl. Didactief werkt samen met Paul Kirschner, Gert Biesta en onderwijswetenschappers aan alle Nederlandse universiteiten en onderzoeksbureaus. Didactief presenteert resultaten van relevant onderwijsonderzoek op thema desgewenst ook op locatie en publiceert gratis downloads zoals https://didactiefonline.nl/artikel/op-de-schouders-van-reuzen en https://www.ou.nl/web/wijze-lessen. Er zijn ook bundels over leesonderwijs, kansen en rekenonderwijs.

Ga naar de bovenkant