Met het juiste gereedschap sleutelen aan goed leesonderwijs!

Marita Eskes
Ineke ten Hoeve
Marianne van den Dikkenberg

Omschrijving

Hoge verwachtingen dragen bij aan het realiseren van goed leesonderwijs. Toch hebben scholen met vergelijkbare populaties wisselende leesresultaten: opbrengsten verschillen sterk. Dat hoge verwachtingen hebben ertoe doet, weten we. Maar wat doen die goede scholen dan, waar opbrengsten (meer dan) op orde zijn?

In deze workshop word je allereerst door Marita Eskes meegenomen in het belang van een eerlijke kans en in goed leesonderwijs. Er is aandacht nodig voor technisch lezen, maar minstens zo belangrijk is de aandacht voor begrijpend lezen. Leerlingen hier veel bij laten spreken en schrijven is van belang, evenals het werken aan woordenschat en kennisopbouw.

Vervolgens nemen twee leraren van basisschool De Zeven Gaven in Utrecht je op inspirerende wijze mee in hoe zij in de praktijk vormgeven aan goed begrijpend leesonderwijs, gecombineerd met kennisopbouw. Dit verhaal verdient het verteld te worden. Wat leerlingen daar kunnen, kunnen jouw leerlingen ook. Kom je luisteren?

Podcast

Marita Eskes
Senior onderwijsadviseur en auteur
Expertis Onderwijsadviseurs

Marita Eskes heeft gewerkt als leerkracht, leescoördinator en remedial teacher in het basisonderwijs. Ze hielp leerlingen om hun leesvaardigheid te vergroten en het plezier in lezen weer terug te vinden. Inmiddels is Marita senior adviseur taal/lezen bij Expertis Onderwijsadviseurs en auteur van het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’ (Uitgeverij Pica). Marita deelt vol passie haar praktijkervaringen met de scholen die ze begeleidt en helpt hen om kennis uit onderzoek naar de werkvloer te vertalen.

Leerkracht po
KBS de Zeven Gaven in Utrecht

Ineke is werkzaam op KBS de Zeven Gaven in Utrecht. Een school met voornamelijk NT2-leerlingen.
We hebben bij deze leerlingen hoge verwachtingen. We bieden deze kinderen een kansrijke leeromgeving.
We laten graag zien hoe wij goede resultaten behalen.

Leerkracht po, taal- leescoördinator
KBS de Zeven Gaven in Utrecht

Marianne is werkzaam op KBS de Zeven Gaven in Utrecht. Een school met voornamelijk NT2-leerlingen.
We hebben bij deze leerlingen hoge verwachtingen. We bieden deze kinderen een kansrijke leeromgeving.
We laten graag zien hoe wij goede resultaten behalen.

Ga naar de bovenkant