Categorieën
Mijn Tijdschema

NRO: Buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen ontdekken, zichtbaar maken en benutten

Bart Joosse
,
Sanne de Graaf
,
Annemarijn Brouwer

In deze sessie bespreken we hoe je als leraar via het ontdekken, zichtbaar maken en benutten van buitenschoolse kennisbronnen de verbinding kunt leggen tussen de leefomgeving van een leerling en de school. De term ‘buitenschoolse kennisbronnen’ verwijst naar het kapitaal aan kennis, houdingen en vaardigheden die leerlingen meekrijgen via personen, ervaringen en objecten buiten school. Onderzoek laat zien dat leerlingen zich meer gezien voelen en sterker betrokken raken bij de lessen, wanneer deze buitenschoolse kennisbronnen op school worden benut. Door te kijken naar meertaligheid als voorbeeld van zo een buitenschoolse kennisbron, gaan we zowel praktisch als theoretisch in op de vraag waarom je iets met buitenschoolse kennisbronnen in het onderwijs moet doen en welke concrete lessuggesties er zijn om hiermee aan de slag te gaan. De gepresenteerde aanpak is ontwikkeld binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam en de opleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs.

Deze sessie wordt aangeboden door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De kwaliteit van het onderwijs versterken met kennis uit onderzoek: dat is waar het NRO zich hard voor maakt. Het NRO maakt kennis over herkenbare onderwijsvraagstukken vindbaar, toegankelijk en bruikbaar. Mét en vóór wetenschappers en onderwijsprofessionals uit alle sectoren van het onderwijs.

Downloads

Directeur en coördinerend schoolopleider
ASKO scholen

Bart Joosse is sinds 2013 werkzaam op de Admiraal de Ruyterschool in Amsterdam-West. Momenteel werkt hij hier als directeur en leerkracht van groep 7. De Admiraal de Ruyterschool is verbonden aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam en heeft de afgelopen jaren de theorie van buitenschoolse kennisbronnen een plaats gegeven in het curriculum van de school. Dit heeft geleid tot een publicatie met daarin (digitale) fundskaarten. In de fundskaarten worden lesideeën gepresenteerd om buitenschoolse kennisbronnen te ontdekken.

Leerkracht po
Admiraal de Ruyterschool in Amsterdam-West

Sanne de Graaf is sinds 2018 werkzaam op de Admiraal de Ruyterschool in Amsterdam-West. Ze is op dit moment leerkracht van groep 5. De Admiraal de Ruyterschool is al vanaf de start verbonden aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam en heeft de afgelopen jaren de theorie van buitenschoolse kennisbronnen een plaats gegeven in het curriculum van de school. Dit heeft geleid tot een publicatie met daarin (digitale) fundskaarten. Sanne is sinds een aantal jaar aangesloten bij de samenwerking en coördineert nu de uitvoering van de fundskaarten op school.

Leerkracht po en curriculumontwikkelaar i.o.
Admiraal de Ruyterschool in Amsterdam-West

Annemarijn Brouwer is sinds 2020 werkzaam op de Admiraal de Ruyterschool in Amsterdam-West. Ze is op dit moment leerkracht van groep ½. Binnen de masteropleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs ontwikkelt zij voor de school een aanpak, waarmee de buitenschoolse kennisbron ‘meertaligheid’ op school beter kan worden benut. Het doel hiervan is tweeledig: de woordenschatontwikkeling van meertalige leerlingen stimuleren en het talenbewustzijn onder leerlingen verhogen. Het ontwerp zal in schooljaar 2024-2025 worden geïmplementeerd.

Ga naar de bovenkant