Directeur en coördinerend schoolopleider
ASKO scholen

Bart Joosse

Bart Joosse is sinds 2013 werkzaam op de Admiraal de Ruyterschool in Amsterdam-West. Momenteel werkt hij hier als directeur en leerkracht van groep 7. De Admiraal de Ruyterschool is verbonden aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam en heeft de afgelopen jaren de theorie van buitenschoolse kennisbronnen een plaats gegeven in het curriculum van de school. Dit heeft geleid tot een publicatie met daarin (digitale) fundskaarten. In de fundskaarten worden lesideeën gepresenteerd om buitenschoolse kennisbronnen te ontdekken.

Expertise: primair onderwijs, curriculum

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

In deze sessie bespreken we hoe je als leraar via het ontdekken, zichtbaar maken en benutten van buitenschoolse kennisbronnen de verbinding kunt leggen tussen de leefomgeving van een leerling en de school. De term ‘buitenschoolse kennisbronnen’ verwijst naar het kapitaal aan kennis, houdingen en vaardigheden die leerlingen meekrijgen via personen, ervaringen en objecten buiten school. Onderzoek laat zien dat leerlingen zich meer gezien voelen en sterker betrokken raken bij de lessen, wanneer deze buitenschoolse kennisbronnen op school worden benut. Door te kijken naar meertaligheid als voorbeeld van zo een buitenschoolse kennisbron, gaan we zowel praktisch als theoretisch in op de vraag waarom je iets met buitenschoolse kennisbronnen in het onderwijs moet doen en welke concrete lessuggesties er zijn om hiermee aan de slag te gaan. De gepresenteerde aanpak is ontwikkeld binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam en de opleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs.

Deze sessie wordt aangeboden door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De kwaliteit van het onderwijs versterken met kennis uit onderzoek: dat is waar het NRO zich hard voor maakt. Het NRO maakt kennis over herkenbare onderwijsvraagstukken vindbaar, toegankelijk en bruikbaar. Mét en vóór wetenschappers en onderwijsprofessionals uit alle sectoren van het onderwijs.

Downloads

,

,

Omschrijving

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam po doen onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers gezamenlijk praktijkgericht onderzoek met als doel bij te dragen aan onderwijskwaliteit in een grootstedelijke context. We ontwikkelen en evalueren concrete aanpakken in de klas die zijn gebaseerd op theoretische inzichten én afgestemd op de context van de deelnemende scholen. Tijdens deze researchED presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar drie pedagogisch-didactische aanpakken om ongelijke onderwijskansen te verkleinen: werken vanuit hoge leerkrachtverwachtingen, gebruikmaken van buitenschoolse kennisbronnen, en aansluiten bij de thuistalen van leerlingen. We onderzochten de bijdrage van deze aanpakken aan de betrokkenheid, motivatie, self-efficacy, en het schoolwelbevinden van leerlingen, en voor de meertaligheidsaanpak ook cognitieve uitkomsten (LVS-toetsresultaten). Naast de onderzoeksresultaten, geven we inzicht in de WOA-werkwijze.

Downloads

Ga naar de bovenkant