NRO - De Brede School Academie (BSA): bewezen betere kansen voor leerlingen met een taalachterstand

Kees Broekhof

Omschrijving

De Brede School Academie (BSA) is een naschoolse onderwijsvoorziening voor gemotiveerde, getalenteerde leerlingen met een taalachterstand. Talent betekent hier: in het bezit van cognitief potentieel dat (nog) niet wordt benut, als gevolg van nadelige sociaal-economische omstandigheden. Geselecteerde leerlingen uit groep 6, 7 en 8 krijgen twee keer per week extra aanbod in algemene kennis, leesplezier, begrijpend lezen en woordenschat. Uit Cito-scores blijkt dat BSA-leerlingen in drie jaar tijd gemiddeld 1 of 2 Cito-niveaus omhoog gaan in begrijpend lezen en woordenschat. Spreker Kees Broekhof is bij de BSA betrokken als conceptontwikkelaar en trainer.

Senior adviseur & trainer
Sardes

Kees Broekhof is werkzaam voor Sardes als expert op het gebied van taal. Hij ontwerpt en implementeert professionaliseringstrajecten voor het taalonderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en ontwikkelt nieuwe scholingsconcepten op basis van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Hij geeft presentaties, lezingen, workshops en webinars en publiceert geregeld over taal, taalonderwijs en leesbevordering. Hij heeft meer dan 100 publicaties op zijn naam staan.

Ga naar de bovenkant