Ontwerpen, implementeren en continu verbeteren van (W&T-)onderwijs

Peter Bom

Omschrijving

Veel basisscholen zoeken een manier om Wetenschap en Technologie (W&T) te implementeren waarmee wordt aangesloten op het vo. Inhoudelijke thema’s zoals duurzaamheid en digitale geletterdheid maar ook ‘de meterkast’ en ‘de wc’, en de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) spelen daarin een rol. In deze workshop wordt een casus gepresenteerd waarin d.m.v. Design-Based Research, leraren en onderzoekers samenwerken bij het ontwerpen, implementeren en continu verbeteren (dit i.t.t. borgen) van W&T op de basisschool. In de discussie die volgt is ruimte voor het bespreken van bredere toepassingen van DBR in po en vo.

Downloads

Lerarenopleider/onderzoeker
Saxion Hogeschool

Na 10 jaar docent Biologie en ANW heb ik in 2007 de overstap gemaakt van vo naar de lerarenopleiding. In eerste instantie als docent Natuur & Techniek maar later ook als lerarenopleider van twee post-hbo opleidingen (t.w.: Coördinator W&T en STEAM-specialist). Behalve lerarenopleider ben ik ook onderzoeker voor het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool. Als onderzoeker onderzoek ik hoe (aanstaande) leraren lesgeven in W&T (meestal po) en STE(A)M (meestal po).

Ga naar de bovenkant