Hoe maken we het verschil? Op weg naar (nog) beter taalleesonderwijs.

Jos Cöp

Omschrijving

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet.

De kunst is om dit niet zozeer te doen vanuit wollige visiediscussies, maar het te baseren op waarneembaar effectief bestede leertijd. Uiteindelijk is dit namelijk het schaarse goed dat de belangrijkste voorspeller vormt van goede leerresultaten.

Uit onderzoek en praktijkervaringen ontstaat langzamerhand een goed beeld hoe leertijd effectiever besteed kan worden. In een interactieve presentatie zet Jos Cöp op basis van recent panelonderzoek, (review)studies en recent verschenen onderwijskundige artikelen de belangrijkste ideeën op een rijtje die het in zich hebben om het taalleesonderwijs de komende 5 jaar aanzienlijk te verbeteren. Veel aandacht zal hierbij uitgaan naar het gebruik van hedendaagse leermiddelen en de didactische inzet van ICT.

Sessieopname

Onderwijskundige
Leertijd.nl

Jos Cöp is onderwijskundige gespecialiseerd in lees- en taalonderwijs, schoolleider bij Optimus Primair Onderwijs, begeleider van onderwijskundige verbetertrajecten bij Leertijd.nl en enthousiasmerend spreker vanuit een positieve invalshoek. Hij houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met de verbetering van het lees- en taalonderwijs. Vanuit verschillende rollen is Jos betrokken geweest bij meer dan 300 verbetertrajecten op uiteenlopende scholen.

Ga naar de bovenkant