Peer feedback als effectieve leeractiviteit in basis- en voortgezet onderwijs

Geen sprekers gevonden.

Omschrijving

Om leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leren is het van belang dat ze weten wat de doelen zijn waar naartoe ze werken, waar ze staan en hoe ze gestelde doelen bereiken. Feedback daarbij is essentieel, maar hoe geef je dat vorm in een klas met 30 leerlingen? Kunnen leerlingen daar zelf een rol in spelen, voor zichzelf en voor elkaar? Ja, is het antwoord. Peer feedback is een krachtig middel om een actieve en kritische leerhouding en zelfevaluatie te bewerkstelligen. In deze sessie ga je aan de slag met een aantal leeractiviteiten bij taal/Nederlands in het basisonderwijs (groep 6) en het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2), die ook goed zijn in te zetten bij andere vakken waar leerlingen presenteren en schrijven. Centraal staat de vraag: wat zijn de voorwaarden voor het borgen dat peer feedback niet blijft bij ‘leuke presentatie’, ‘spannend verhaal’, maar het leerproces ondersteunt?

Downloads

Sessieopname

Geen spreker toegevoegd

Ga naar de bovenkant