‘Practice-informed evidence’ of ‘evidence-informed practice’ in praktische samenwerkingsprojecten - aan welke kant van de kloof sta jij?

Maaike Smulders

Omschrijving

In het mbo en hbo worden studenten opgeleid voor de praktijk. In de huidige dynamische arbeidsmarkt, wordt het door globalisering en digitalisering steeds belangrijker om onderwijs goed aan te laten sluiten op de eisen die worden gesteld aan toekomstige werknemers. Dit vraagt van de onderwijs- en bedrijfspraktijk om een nauwere en vooral ook meer innovatieve samenwerking. Met praktijkonderzoek sluiten wij hierbij aan vanuit een sociaal constructivistische invalshoek. Als (praktijk)onderzoekers hebben wij de afgelopen jaren in de projecten Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap, Fieldlab Practice en Leven lang leren bedrijven onderzoekservaringen opgedaan in dergelijke samenwerkingsverbanden. Wij willen jullie in deze workshop uitdagen om na te denken over wat evidence- informed practice danwel practice informed evidence kan betekenen voor de complexe praktijken waarin jullie werkzaam zijn/ onderzoek doen.

Downloads

Onderzoeker leven lang leren
Rijksuniversiteit Groningen

Maaike doet onderzoek naar leren op de werkplek. Ze is als onderzoeker, en voorheen ook als docent, verbonden aan de sectie Lifelong Learning van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

Ga naar de bovenkant