Schrijven voor dieper tekstbegrip in het basisonderwijs

Karin Versloot

Omschrijving

In de laatste publicaties omtrent effectief begrijpend leesonderwijs zie je vaak het advies over integratie van lezen en schrijven terugkomen; ‘combineer lees- en schrijfonderwijs’ (de zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen, 2022) ‘integreer lezen en schrijven’ (de vele kanten van leesbegrip, 2019) en ‘bied taalonderwijs geïntegreerd aan’ (peil leesvaardigheid, 2020-2021). Dit advies wordt o.a. uitgedragen omdat lezen en schrijven uit dezelfde bronnen putten (Shanahan, 2016).

Maar wat betekent dit nu heel concreet voor de onderwijspraktijk? Hoe kun je schrijven en lezen zo integreren, dat ze elkaar versterken? In deze sessie wordt eerst besproken waarom het integreren van lezen en schrijven zo effectief is. Waarna de praktische vertaalslag wordt gemaakt; hoe kun je schrijven inzetten om tekstbegrip te vergroten en kennis op te doen én hoe kun je de tekst inzetten om leerlingen beter te leren schrijven?

Zodat door de integratie leerlingen beter leren lezen én schrijven

Downloads

Onderwijsadviseur taal/lezen & didactisch handelen
Expertis Onderwijsadvies

Karin Versloot is onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadvies en heeft ruim 15 jaar met veel passie als leraar in het primair onderwijs gewerkt. In die jaren heeft zij zich steeds meer verdiept in het versterken van het didactisch handelen en het (begrijpend) leesonderwijs. Die kennis vertaalt ze nu naar het helpen van leraren en scholen bij het verbeteren van hun didactisch handelen en leesonderwijs. Karin vindt het belangrijk een koppeling te maken tussen de meest recente, wetenschappelijke theorie en de praktijk; wat zegt de theorie en hoe kun je dat morgen al toepassen in de klas?

Sinds 2020 werkt Karin als adviseur bij Expertis Onderwijsadvies, waar ze scholen begeleidt bij het versterken van hun technisch- en begrijpend leesonderwijs.
Haar tutorial die zij tijdens de eerste lockdown voor het lerarencollectief heeft opgenomen over Close Reading: https://www.youtube.com/watch?v=L6GBexUaAi8

Ga naar de bovenkant