Onderwijsadviseur taal/lezen & didactisch handelen
Expertis Onderwijsadvies

Karin Versloot

Karin Versloot is onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadvies en heeft ruim 15 jaar met veel passie als leraar in het primair onderwijs gewerkt. In die jaren heeft zij zich steeds meer verdiept in het versterken van het didactisch handelen en het (begrijpend) leesonderwijs. Die kennis vertaalt ze nu naar het helpen van leraren en scholen bij het verbeteren van hun didactisch handelen en leesonderwijs. Karin vindt het belangrijk een koppeling te maken tussen de meest recente, wetenschappelijke theorie en de praktijk; wat zegt de theorie en hoe kun je dat morgen al toepassen in de klas?

Sinds 2020 werkt Karin als adviseur bij Expertis Onderwijsadvies, waar ze scholen begeleidt bij het versterken van hun technisch- en begrijpend leesonderwijs.
Haar tutorial die zij tijdens de eerste lockdown voor het lerarencollectief heeft opgenomen over Close Reading: https://www.youtube.com/watch?v=L6GBexUaAi8

Expertise: po, didactisch handelen, leesonderwijs

Sessiearchief

Omschrijving

In de laatste publicaties omtrent effectief begrijpend leesonderwijs zie je vaak het advies over integratie van lezen en schrijven terugkomen; ‘combineer lees- en schrijfonderwijs’ (de zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen, 2022) ‘integreer lezen en schrijven’ (de vele kanten van leesbegrip, 2019) en ‘bied taalonderwijs geïntegreerd aan’ (peil leesvaardigheid, 2020-2021). Dit advies wordt o.a. uitgedragen omdat lezen en schrijven uit dezelfde bronnen putten (Shanahan, 2016).

Maar wat betekent dit nu heel concreet voor de onderwijspraktijk? Hoe kun je schrijven en lezen zo integreren, dat ze elkaar versterken? In deze sessie wordt eerst besproken waarom het integreren van lezen en schrijven zo effectief is. Waarna de praktische vertaalslag wordt gemaakt; hoe kun je schrijven inzetten om tekstbegrip te vergroten en kennis op te doen én hoe kun je de tekst inzetten om leerlingen beter te leren schrijven?

Zodat door de integratie leerlingen beter leren lezen én schrijven

Downloads

,

Omschrijving

Bij begrijpend leesonderwijs, bijvoorbeeld bij Close Reading, staat de inhoud van een complexe tekst centraal. Een complexe tekst is een tekst die je voor langere tijd geconcentreerd leest en die uitnodigt tot herhaald lezen. Een tekst waarin gezamenlijke kennis wordt opgebouwd en die leidt tot diep lezen. Diep begrijpend lezen overstijgt het letterlijk begrijpen van de tekst. Het dwingt leerlingen als het ware onder de oppervlakte van de tekst te lezen en intensiever met de tekst om te gaan.

Maar wat is nu een complexe tekst? En als je een complexe tekst gevonden hebt, hoe ontwerp je hier dan een lessenserie bij? In deze workshop krijg je antwoord op deze vragen en handvatten om zelf met een complexe tekst aan de gang te gaan.

In deze workshop komt aan bod:
– Het belang van complexe teksten
– Een complexe tekst selecteren
– Lesdoelen en tekstgerichte vragen opstellen

Ga naar de bovenkant