Student-docentrelatie in het mbo

Manon Toonen-van Hernen

Omschrijving

Over een lopend onderzoek. Uit eerder onderzoek in po en vo is gebleken dat student-docentrelatie een belangrijke factor is voor lerende. Gezien de kenmerken van de context van het mbo, lijkt dit ook voor deze doelgroep belangrijk te zijn. Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan. Daarom zijn de universiteit van Amsterdam en het ROC van Twente een samenwerking aangegaan om te onderzoeken of deze aanname klopt. Hiervoor is het belangrijk om de student-docentrelatie te kunnen meten. In het po en vo werd dit gedaan met vragenlijsten die de percepties van de dyadische relatie tussen docent en student meten, de Student Perception of Affective Relationship with Teacher Scale (SPARTS; Koomen et. al., 2020) en de Student-Teacher Relationship Scale (STRS; Koomen, Verschueren, & Pianta, 2007). De eerste stap is deze vragenlijsten passend te maken voor het mbo, vervolgens deze versie valide en betrouwbaar te maken en vervolgens handvatten voor mbo-docenten om de relatie te kunnen veranderen.

Docent-onderzoeker
ROC van Twente

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs heeft ze de overstap gemaakt naar het het mbo, daar is ze nu bijna 6 jaar docent Nederlands en rekenen. Daarnaast is ze ook werkzaam als docent-onderzoeker bij het practoraat versterken leerproces. Hierbij doet ze in samenwerking met de UvA onderzoek naar de relatie tussen student en docent op het mbo, een onderwerp waarop ze wil promoveren.

Ga naar de bovenkant