researchED Nederland 2021

zaterdag 19 juni 2021

Wat is het mooi dat we, weliswaar met beperkingen, weer een researchED kunnen
organiseren.

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs staat onder druk, met name het niveau van het begrijpend lezen daalt. We hebben dit jaar daarom een aantal sessies die hier aandacht aan besteden, maar er is ook een breed aanbod van andere onderwerpen.

Onderzoek is voor de leraar alleen van belang als er een duidelijke relatie met de lespraktijk is. Die koesteren we en ik ben daarom bijzonder verheugd dat we Jan van de Ven bereid hebben gevonden om zich te verbinden aan researchED. Zijn hand vind je al terug in de programmering van deze editie met veel ruimte voor leraren die hun praktijkervaring met het doen en toepassen van onderzoek komen delen.

We kunnen onze conferentie niet realiseren zonder de belangeloze inzet van onze sprekers en een aantal samenwerkingspartners zoals het NRO het Lerarencollectief, Didactief, Education Lab, Meesters met Dromen en de Stichting leerKRACHT, waarmee we het Doorloopjes platform gestalte gaven.

Voor het eerst, door de nood gedwongen, heeft de landelijke researchED conferentie een hybride vorm. Ik vind het persoonlijk jammer dat we elkaar maar beperkt in levende lijve kunnen ontmoeten, maar door het toevoegen van een online component aan de fysieke bijeenkomst zijn er wel nieuwe mogelijkheden ontstaan die een verrijking vormen. De ‘Meesters met Dromen’ en het Lerarencollectief gaan een interactieve livestream verzorgen waardoor u thuis het gevoel kunt krijgen dat u erbij bent.

Ik kijk ernaar uit om u op 19 juni aanstaande in levende lijve of online te ontmoeten en ik wens u allemaal een leerzame dag!

Jan Tishauser

Programma manager, researchED Nederland

Terugkijken

Playlist

3 Video's

Sessies

GEGEVENS

LOCATIE

SNEL NAAR...

DOWNLOADS

MOGELIJK GEMAAKT DOOR