Wiskunde moet je doen! Grafieken en Algebra in het basisonderwijs

Mara Otten
Carolien Duijzer

Omschrijving

Wiskundige onderwerpen als grafieken en algebra komen doorgaans pas in het voortgezet onderwijs aan bod, maar blijken bij uitstek geschikt om hogere-orde denkvaardigheden bij basisschoolleerlingen te stimuleren. In de lessenseries die door een onderzoeksteam van de Freudenthal Group van de Universiteit Utrecht voor grafieken en algebra zijn ontworpen, zijn betekenisvolle probleemsituaties en lichamelijke ervaringen als uitgangspunt genomen om informeel wiskundig redeneren bij leerlingen uit te lokken. Binnen het domein van grafieken heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een lessenserie waarin het redeneren over grafische representaties van de eigen beweging van leerlingen centraal staat. Binnen de lessenserie over algebra hebben leerlingen gewerkt met een hangmobiel, dat is een fysiek balansmodel, waarmee redeneren over (informele) vergelijkingen werd gestimuleerd. Meerdere klassen op verschillende basisscholen hebben deelgenomen aan het onderzoek. In deze researchED-sessie tonen we praktijkvoorbeelden en zullen we, samen met de deelnemers, reflecteren op de implicaties van onze bevindingen voor het onderwijs

docent-onderzoeker rekenen-wiskunde
Hogeschool IPABO

Mara Otten is als promovendus binnen de reken-wiskunde didactiek verbonden aan de Freudenthal Groep binnen de afdeling Cognitieve en Motorische Ontwikkelingsproblemen van de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek betreft de ontwikkeling van algebraïsch redeneren bij basisschoolleerlingen (informeel redeneren over vergelijkingen), waarbij Mara in het bijzonder geïnteresseerd is in hoe dit algebraïsch redeneren ontwikkelt over tijd en in hoeverre fysieke ervaringen met bepaalde algebraïsche concepten hierbinnen een rol spelen.

Postdoconderzoeker/Opleidingsdocent
Marnix Academie Utrecht

Carolien Duijzer is als promovendus binnen de reken-wiskunde didactiek verbonden aan de Freudenthal Groep binnen de afdeling Cognitieve en Motorische Ontwikkelingsproblemen van de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek betreft de ontwikkeling van grafisch redeneren bij basisschoolleerlingen (informeel redeneren over afstand-tijd grafieken), waarbij Carolien in het bijzonder geïnteresseerd is in hoe dit grafisch redeneren ontwikkelt over tijd en in hoeverre fysieke ervaringen hieraan bij kunnen dragen.

Ga naar de bovenkant