Zo leer je kinderen lezen en spellen. Lage leukfactor, verbluffend succes!

Shirley Snip
Maureen Grevink

Omschrijving

Wat zijn landelijk gezien de meest voorkomende fouten die leerlingen bij de vakken lezen en spellen maken? Hoe kunnen we daar preventief aan werken? Deze vraag staat centraal tijdens de workshop “Zo leer je kinderen lezen en spellen”. Deze methodiek heeft zijn naam bewezen in de praktijk. Zoals uit veel onderzoek blijkt is de kwaliteit van de instructie van de leerkracht veel bepalender dan het gebruikte materiaal. Dit blijkt ook uit de zeer goede resultaten in de onderzoeken uitgevoerd door Prof. Dr. Anna Bosman t.a.v. deze methodiek. In deze methodiek wordt de samenhang tussen lezen, spellen en schrijven benadrukt en leren de leerkrachten hoe ze de technische vaardigheden van lezen en spellen zo effectief en efficiënt mogelijk aan de leerlingen kunnen aanbieden. Behalve een sobere, heldere en interactieve instructie is het aanleren van de basiskennis over het technisch lees- en spellingonderwijs aan onderwijsprofessionals een belangrijk kenmerk van “Zo leer je kinderen lezen en spellen”.

Preview

Onderwijstrainer en leerkracht po
Shirley Snip Onderwijstrainingen en advies, SKO West-Friesland

Shirley Snip is leerkracht en al 21 jaar werkzaam in het primair onderwijs. Zij is scholingspartner van José Schraven en begeleidt scholen bij de implementatie van de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ en de methode Staal. Daarbij schrijft zij artikelen voor onderwijsblad Praxis (Malmberg) en is zij betrokken geweest bij POinActie.

onderwijstrainer, leerkracht po, auteur Staal
Stichting Primenius

Maureen Grevink is nu 23 jaar werkzaam als leerkracht in het primair onderwijs, waarvan de laatste jaren in het speciaal basis onderwijs. Zij is scholingspartner van José Schraven en begeleidt scholen bij de implementatie van de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ en de methode Staal. Daarnaast schrijft zij nu mee aan de tweede uitgave van Staal Spelling.

Ga naar de bovenkant