Onderwijstrainer
Eigenaar Shirley Snip Onderwijstrainer en Advies

Shirley Snip

Shirley Snip is scholingspartner van José Schraven en begeleidt scholen bij de implementatie van de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ en de methode Staal. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring als basisschoolleerkracht in de groepen 1 t/m 8 en is auteur van het boek ‘Lezen en spellen in groep 3’. Ze heeft in haar begeleiding veel oog voor de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Ze neemt daarbij haar eigen praktijkervaring mee.

Expertise: po, taalexpert

Sessiearchief

,

Omschrijving

Wat zijn landelijk gezien de meest voorkomende fouten die leerlingen bij de vakken lezen en spellen maken? Hoe kunnen we die voorkomen (preventief werkend en niet remediërend). Deze vraag staat centraal tijdens de ze workshop ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ (ZLKLS). Deze methodiek heeft zijn naam bewezen in de praktijk. Zoals uit veel onderzoek blijkt is de kwaliteit van de instructie van de leerkracht veel bepalender dan het gebruikte materiaal. Vooral gedetailleerde kennis van de vakinhoud is onmisbaar om stapsgewijs, effectieve instructie te kunnen geven/ te kunnen observeren en te kunnen adviseren. Dit blijkt ook uit onderzoek uitgevoerd door Prof. Dr. Anna Bosman t.a.v. de methodiek. Binnen ZLKLS wordt de samenhang tussen, lezen, spellen en schrijven benadrukt. Sobere, heldere en interactieve instructie en het goed zicht krijgen op de basisprincipes van lezen en spellen zijn een kenmerk van ZLKLS en van belang voor professionals in het werkveld.

,

Omschrijving

Wat zijn landelijk gezien de meest voorkomende fouten die leerlingen bij de vakken lezen en spellen maken? Hoe kunnen we daar preventief aan werken? Deze vraag staat centraal tijdens de workshop “Zo leer je kinderen lezen en spellen”. Deze methodiek heeft zijn naam bewezen in de praktijk. Zoals uit veel onderzoek blijkt is de kwaliteit van de instructie van de leerkracht veel bepalender dan het gebruikte materiaal. Dit blijkt ook uit de zeer goede resultaten in de onderzoeken uitgevoerd door Prof. Dr. Anna Bosman t.a.v. deze methodiek. In deze methodiek wordt de samenhang tussen lezen, spellen en schrijven benadrukt en leren de leerkrachten hoe ze de technische vaardigheden van lezen en spellen zo effectief en efficiënt mogelijk aan de leerlingen kunnen aanbieden. Behalve een sobere, heldere en interactieve instructie is het aanleren van de basiskennis over het technisch lees- en spellingonderwijs aan onderwijsprofessionals een belangrijk kenmerk van “Zo leer je kinderen lezen en spellen”.

Preview

,

Omschrijving

Wat zijn landelijk gezien de meest voorkomende fouten die leerlingen bij de vakken lezen en spellen maken? Hoe kunnen we daar preventief aan werken? Deze vraag staat centraal tijdens de workshop “Zo leer je kinderen lezen en spellen”. Deze methodiek heeft zijn naam bewezen in de praktijk. Zoals uit veel onderzoek blijkt is de kwaliteit van de instructie van de leerkracht veel bepalender dan het gebruikte materiaal. Dit blijkt ook uit de zeer goede resultaten in de onderzoeken uitgevoerd door Prof.Dr. Anna Bosman t.a.v. deze methodiek. In deze methodiek wordt de samenhang tussen lezen, spellen en schrijven benadrukt en leren de leerkrachten hoe ze de technische vaardigheden van lezen en spellen zo effectief en efficiënt mogelijk aan de leerlingen kunnen aanbieden. Behalve een sobere, heldere en interactieve instructie is het aanleren van de basiskennis over het technisch lees- en spellingonderwijs aan onderwijsprofessionals een belangrijk kenmerk van ZLKLS.

Preview

Ga naar de bovenkant