Onderwijsontwikkelaar
Obs het Mozaïek, Arnhem

Alois Ruitenbeek

Alois Ruitenbeek is als onderzoeker en onderwijsontwikkelaar verbonden aan obs het Mozaïek. Hij is leerkracht geweest (kleuters) en heeft taalwetenschap gestudeerd. Hij is auteur van het programma Taalmozaïek voor peuters en kleuters, en het programma Taalrex voor het nieuwkomeronderwijs. Samen met leerkrachten werkt hij aan de ontwikkeling van effectief onderwijs voor kinderen uit achterstandssituaties.

Expertise: Basisonderwijs & NT2-onderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

Onderwerp: thematisch onderwijs op basisschool het Mozaïek in Arnhem. Een aanpak waarin wereldoriëntatie, lezen, schrijven en taalverwerving geïntegreerd zijn en elkaar aandrijven. Doel: het onderwijs naar een hoger plan tillen en zó kansengelijkheid bevorderen. Daarvoor is binnen de school een productiebedrijfje opgericht waarin onderzoekers, schrijvers en leerkrachten samen onderwijs ontwikkelen, met ondersteuning van de Radboud Universiteit. Opzet presentatie:
1) Waarom thematisch onderwijs? Samenhang tussen kennis, taal, en lezen en schrijven. Kennis als middel om achterstanden te bestrijden.
2) Hoe geef je thematisch onderwijs? Leerstofinhoud onderbrengen in een samenhangende themastructuur met doorgaande leerlijnen. Opzet van de lessen, didactiek en werkvormen.
3) Hoe maak je thematisch onderwijs? Organiseren van de ontwikkeling van thematisch onderwijs. Tips, valkuilen en implementatie.
4) Resultaten. Toets- en evaluatievormen. Resultaten op het Mozaïek.

Ga naar de bovenkant