De wereldverbeteraars: thematisch onderwijs als middel om kansengelijkheid te bevorderen

Silke Bodd
Alois Ruitenbeek

Omschrijving

Onderwerp: thematisch onderwijs op basisschool het Mozaïek in Arnhem. Een aanpak waarin wereldoriëntatie, lezen, schrijven en taalverwerving geïntegreerd zijn en elkaar aandrijven. Doel: het onderwijs naar een hoger plan tillen en zó kansengelijkheid bevorderen. Daarvoor is binnen de school een productiebedrijfje opgericht waarin onderzoekers, schrijvers en leerkrachten samen onderwijs ontwikkelen, met ondersteuning van de Radboud Universiteit. Opzet presentatie:
1) Waarom thematisch onderwijs? Samenhang tussen kennis, taal, en lezen en schrijven. Kennis als middel om achterstanden te bestrijden.
2) Hoe geef je thematisch onderwijs? Leerstofinhoud onderbrengen in een samenhangende themastructuur met doorgaande leerlijnen. Opzet van de lessen, didactiek en werkvormen.
3) Hoe maak je thematisch onderwijs? Organiseren van de ontwikkeling van thematisch onderwijs. Tips, valkuilen en implementatie.
4) Resultaten. Toets- en evaluatievormen. Resultaten op het Mozaïek.

Leerkracht
Obs het Mozaïek, Arnhem

Silke Bodd is leerkracht in groep 7 op basisschool het Mozaïek in Arnhem, een excellente school in één van de armste wijken van Nederland. Haar expertise ligt in het geven van effectief, kennisgericht onderwijs aan kinderen met taal- en kennisachterstanden. Daarnaast geeft zij scholing aan collega-leerkrachten in het geven van zaakvakonderwijs met een hoog kennisniveau. Silke neemt deel in de ontwikkeling en implementatie van kennisgericht thematisch onderwijs op het Mozaïek.

Onderwijsontwikkelaar
Obs het Mozaïek, Arnhem

Alois Ruitenbeek is als onderzoeker en onderwijsontwikkelaar verbonden aan obs het Mozaïek. Hij is leerkracht geweest (kleuters) en heeft taalwetenschap gestudeerd. Hij is auteur van het programma Taalmozaïek voor peuters en kleuters, en het programma Taalrex voor het nieuwkomeronderwijs. Samen met leerkrachten werkt hij aan de ontwikkeling van effectief onderwijs voor kinderen uit achterstandssituaties.

Ga naar de bovenkant