Directeur Kennis- en Innovatiecentrum
Hogeschool KPZ

Anne Looijenga

Expertise: innovatie en onderzoek

Sessiearchief

,

Omschrijving

Hoe maken we ons beroep sterker en aantrekkelijk? Voor onszelf en onze toekomstige collega-leraren -en docenten? Die vraag stond centraal in het onderzoek van de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort). De uitkomsten van het onderzoek geven antwoord op de vraag hoe het beroepsbeeld sterker en aantrekkelijker gemaakt kan worden. Dit helpt om beter in te kunnen spelen op het kwantitatieve én kwalitatieve lerarentekort. Daarnaast is gekeken naar
• welke beelden leraren/docenten zelf hebben van hun beroep,
• welke ondersteuning zij ervaren in hun werk,
• welke professionaliseringsbehoefte ze hebben tijdens hun loopbaan,
• in hoeverre het aanbod aan professionaliseringsactiviteiten daarop aansluit en
• welke beelden leraren/docenten hebben van het lerarenberoep in de toekomst.

Dit onderzoek is uitgevoerd door practoraat Landstede en lectoraten Viaa, Windesheim,KPZ in opdracht van de Regionale Aanpak Personeeltekort en is breed uitgezet binnen het po/vo van VOG.

Downloads

Ga naar de bovenkant