Junior docent
Hogeschool KPZ

Shirine Bousaid

Shirine Bousaid (MS Onderwijswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, 2021) werkt als junior docent-onderzoeker binnen het programma Interprofessionele samenwerking en professionele identiteit in het Kennis- en Innovatiecentrum van Hogeschool KPZ. Shirine heeft de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen, 2020) afgerond. Namens Hogeschool KPZ is Shirine ook als instituutsonderzoeksbegeleider bij twee onderzoeksscholen betrokken. Ze is medeoprichter van de Thesishelpdesk. Daarnaast is ze ook betrokken bij de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) in de regio Zwolle en omstreken.

Expertise: Onderwijs, Onderzoek

Sessiearchief

,

Omschrijving

Hoe maken we ons beroep sterker en aantrekkelijk? Voor onszelf en onze toekomstige collega-leraren -en docenten? Die vraag stond centraal in het onderzoek van de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort). De uitkomsten van het onderzoek geven antwoord op de vraag hoe het beroepsbeeld sterker en aantrekkelijker gemaakt kan worden. Dit helpt om beter in te kunnen spelen op het kwantitatieve én kwalitatieve lerarentekort. Daarnaast is gekeken naar
• welke beelden leraren/docenten zelf hebben van hun beroep,
• welke ondersteuning zij ervaren in hun werk,
• welke professionaliseringsbehoefte ze hebben tijdens hun loopbaan,
• in hoeverre het aanbod aan professionaliseringsactiviteiten daarop aansluit en
• welke beelden leraren/docenten hebben van het lerarenberoep in de toekomst.

Dit onderzoek is uitgevoerd door practoraat Landstede en lectoraten Viaa, Windesheim,KPZ in opdracht van de Regionale Aanpak Personeeltekort en is breed uitgezet binnen het po/vo van VOG.

Downloads

Ga naar de bovenkant