Manager actualisatie curriculum
SLO

Bernard Teunis

Bernard Teunis is bij SLO manager actualisatie curriculum. Vanuit die rol is hij verantwoordelijk voor het totale programma waarbinnen kerndoelen po, vo, (v)so en examenprogramma’s voor de bovenbouw van het vo worden geactualiseerd.

Bernard studeerde aan de PABO en later Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Na een aantal jaren als leraar PO te hebben gewerkt heeft hij bij de Universiteit Twente gewerkt binnen een groot onderzoekstraject over datagestuurd werken in het onderwijs. In die rol heeft hij scholen begeleid in verbetertrajecten. Daarna is hij werkzaam geweest bij de PO-Raad als strategisch adviseur en leidinggevende.

Expertise: Onderwijskunde

Sessiearchief

Omschrijving

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Onderwijs dat hen helpt hun talenten te ontwikkelen. Maar wat moet je kennen, kunnen en ervaren om nu – en later als volwassene – actief mee te kunnen doen in de samenleving? Goed onderwijs vraagt om een doorlopend debat over wat waard is om te leren. De uitkomsten daarvan leggen we vast in het landelijk curriculum.

Het ministerie heeft SLO opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld aan de slag te gaan met de actualisatie van het curriculum. Sinds 2022 zijn verschillende teams van leraren, vakexperts en curriculumexperts gestart om kerndoelen en examenprogramma’s te actualiseren.

Hoe gaat dat in z’n werk? En wie zijn daar bij betrokken? In deze sessie neemt Bernard Teunis (manager actualisatie curriculum) je mee in de werkwijze van deze curriculumactualisatie. En krijg je antwoorden op belangrijke vragen als: hoe kan ik invloed uitoefenen en wanneer krijgt mijn school te maken met veranderingen?

Downloads

,

Omschrijving

Samen met leraren en vakexperts is SLO vanaf 2022 in opdracht van het ministerie OCW gestart met de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s. In deze sessie verkennen we met elkaar wat de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s inhoudt. We zoomen daarbij in op enkele aanpassingen van het landelijk curriculum. Denk bijvoorbeeld aan hoe concretere kerndoelen en eindtermen eruit zien, het onderscheid in aanbodsdoelen, beheersingsdoelen en ervaringsdoelen en hoe burgerschap en digitale geletterdheid worden uitgewerkt in het landelijk curriculum. Aan de hand van voorbeelden en casussen bespreken we welke consequenties een geactualiseerd curriculum kan hebben voor jou als leraar of schoolleider, waarbij het uitgangspunt een goede afstemming is tussen doelen, leeractiviteiten en toetsing in zowel het landelijk als het schoolcurriculum.

Downloads

Ga naar de bovenkant