Een curriculum met kwaliteit: hoe doelen, leeractiviteiten en toetsing samenhangen

Gerdineke van Silfhout
Bernard Teunis

Omschrijving

Samen met leraren en vakexperts is SLO vanaf 2022 in opdracht van het ministerie OCW gestart met de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s. In deze sessie verkennen we met elkaar wat de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s inhoudt. We zoomen daarbij in op enkele aanpassingen van het landelijk curriculum. Denk bijvoorbeeld aan hoe concretere kerndoelen en eindtermen eruit zien, het onderscheid in aanbodsdoelen, beheersingsdoelen en ervaringsdoelen en hoe burgerschap en digitale geletterdheid worden uitgewerkt in het landelijk curriculum. Aan de hand van voorbeelden en casussen bespreken we welke consequenties een geactualiseerd curriculum kan hebben voor jou als leraar of schoolleider, waarbij het uitgangspunt een goede afstemming is tussen doelen, leeractiviteiten en toetsing in zowel het landelijk als het schoolcurriculum.

Downloads

Curriculumexpert po & vo
SLO, landelijk expertisecentrum voor curriculumontwikkeling

Gerdineke van Silfhout is als curriculum- en toetsexpert werkzaam bij SLO. Op dit moment coördineert zij de actualisatie van examenprogramma’s vo. “Actuele examenprogramma’s dragen bij aan een goede doorstroom naar vervolgonderwijs en tussen schoolsoorten en leerwegen. Ook dragen ze bij aan de voorbereiding van leerlingen op hun plek in de maatschappij.” Gerdineke studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Daarna deed zij in opdracht van Stichting Lezen promotieonderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het vmbo. Tot de zomer van 2015 was Gerdineke werkzaam als toetsexpert bij Bureau ICE.

Manager actualisatie curriculum
SLO

Bernard Teunis is bij SLO manager actualisatie curriculum. Vanuit die rol is hij verantwoordelijk voor het totale programma waarbinnen kerndoelen po, vo, (v)so en examenprogramma’s voor de bovenbouw van het vo worden geactualiseerd.

Bernard studeerde aan de PABO en later Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Na een aantal jaren als leraar PO te hebben gewerkt heeft hij bij de Universiteit Twente gewerkt binnen een groot onderzoekstraject over datagestuurd werken in het onderwijs. In die rol heeft hij scholen begeleid in verbetertrajecten. Daarna is hij werkzaam geweest bij de PO-Raad als strategisch adviseur en leidinggevende.

Ga naar de bovenkant