Instituutsopleider
Radboud Docenten Academie

Calijn de Jong

Na een aantal jaren in Apeldoorn bij de VOG te hebben gewerkt heeft ze de overstap gemaakt naar de Radboud Docenten Academie. Als lerarenopleider en vakdidakticus werkt ze mee aan het opleiden van kwalitatief goede docenten

Expertise: samen opleiden

Sessiearchief

Ga naar de bovenkant